Sökning: "Ämnesövergripande undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Ämnesövergripande undervisning.

 1. 1. I kölvattnet av Dekaden : En undersökning om hur hållbar utveckling undervisas mot årskurserna 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linus Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; ESD; pluralistic; education; grade 4-6; Hållbar utveckling; pluralistisk miljöundervisning; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling som begrepp har sedan mitten av 1990-talet fått en starkare roll i samhället. Skolan är inget undantag och undervisning för hållbar utveckling ses idag som en av tre miljöundervisningstraditioner. LÄS MER

 2. 2. Undervisning för hållbar utveckling i åk. 4-6 : Lärarnas erfarenhet av undervisning för hållbar utveckling och hinder för implementeringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Wrosch; [2017]
  Nyckelord :ecological aspects; interdisciplinary; school organization; sustainable development; teacher education; timetable; ekologiska aspekter; hållbar utveckling; lärarnas utbildning; skolorganisation; timplan; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : De senaste åren har hållbar utveckling fått mer och mer betydelse i samhället. Skolan speglar samhället, vilket syns i styrdokumentens krav på integrering av undervisning för hållbar utveckling i alla ämnen. Studiens syfte är att undersöka hur undervisningen för hållbar utveckling genomförs i biologiundervisningen i åk. LÄS MER

 3. 3. ”Vi dricker inte nu, men vi tror att vi kommer göra det” : En kvalitativ studie som belyser skolpersonals uppfattningar och erfarenheter med ANDT-undervisning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emelie Bengtsson; Malin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Prevention; Drug prevention; Drug education; Secondary education; high school students.; ANDT;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker erfarenheter och upplevelser kring ANDT undervisning hos skolpersonal. Vidare skildrar studien svårigheter respektive möjligheter som skolpersonal upplever i samband med undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering i grundskolan : En empirisk studie om ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Prenninge; [2017]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; ämnesövergripande; temaarbete; SO-ämnen i grundskolan; ämnesspecifik; integrering;

  Sammanfattning : Idag råder det delade meningar om vad som är det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. LÄS MER

 5. 5. ”Det är så mycket fingertoppskänsla i detta!” : En studie om elevsamarbete i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Friberg; [2017]
  Nyckelord :Elevsamarbete; svenskundervisning; gruppsammansättning;

  Sammanfattning : Elevsamarbete som arbetsform kan användas som mål eller medel för lärande. Arbetsformen ger flertalet möjligheter kring elevers lärande och utveckling, inte minst i språkundervisning. Samtidigt finns flera kritiska aspekter att beakta gällande elevsamarbete, som kräver medvetenhet kring både lärprocesser och socialt samspel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ämnesövergripande undervisning.

Din email-adress: