Sökning: "Ämnesövergripande undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Ämnesövergripande undervisning.

 1. 1. Elevers röster om hållbar utveckling i skolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Wanselin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är en politisk målsättning såväl internationellt, nationellt som lokalt. Utbildning och lärande för hållbar utveckling ses som viktiga redskap för att vi ska kunna möta en hållbar framtid. LÄS MER

 2. 2. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER

 3. 3. Sex och relationers betydelse i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Brunnhage; Johanna Björk; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; sex och samlevnad; religionskunskap; ämnesintegrerat; ämnesövergripande.;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt vill vi klarlägga varför sex och samlevnad behövs i skolan idag. I det offentliga rummet sker det viktiga diskussioner om undervisningen om sex och samlevnad. LÄS MER

 4. 4. Sex utan lust till samlevnad. En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Matilda Österdahl; [2018]
  Nyckelord :didaktik; sex och samlevnad; undervisning;

  Sammanfattning : Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggörs också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. LÄS MER

 5. 5. Hur ska man bädda för att ligga? En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marlene Nygren; [2018]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; didaktik;

  Sammanfattning : Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggjordes också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ämnesövergripande undervisning.

Din email-adress: