Sökning: "Åsa Fredricsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Fredricsson.

  1. 1. Handelshinder och korruption : En undersökning om vilken påverkan handelshinder och korruption har på central- och sydamerikanska länders tillväxt

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Åsa Fredricsson; Pelle Forssén; [2009]
    Nyckelord :Handelshinder; korruption; Central- och Sydamerika; ekonomisk frihet; teknologisk utveckling; infant-industry; Solows tillväxtmodell; utländska direktinvesteringar; Haiti;

    Sammanfattning : Frågeställning: Finns det någon effekt av handelshinder och korruption på de central- och sydamerikanska ländernas tillväxt?Teori: De teorier som används i undersökningen är Solows tillväxtmodell, Ricardo modellen, Heckscher-Ohlin modellen, teorier kring handelshinder och infant-industry-argumentet.Metod: De studieobjekt som undersökts är länder i Central- och Sydamerika och hur dessa länders tillväxttakt sett ut mellan åren 2000 och 2007. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Åsa Fredricsson.

Din email-adress: