Sökning: "Åsa Levin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Åsa Levin.

 1. 1. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård samt den särskilda utskrivningsprövningen - Krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och humanitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Levin; [2011]
  Nyckelord :överlämnande till rättspsykiatrisk vård; straffrätt; särskild utskrivningsprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att utreda under vilka förutsättningar en domstol kan överlämna en psykiskt störd lagöverträdare till påföljden rättspsykiatrisk vård. Det är mycket omdiskuterat och ifrågasatt huruvida den rättspsykiatriska vården, i synnerhet den särskilda utskrivningsprövningen, är rättssäker och human för den enskilde. LÄS MER

 2. 2. "Hur man sjunger utan att man sjunger" : En studie om körsångares tankar och upplevelser i samband med körsång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Emelie Levin; Åsa Lansfors; [2010]
  Nyckelord :körsång; socialt sammanhang; musikaliskt sammanhang; kör; hälsa;

  Sammanfattning : Körsång har en stor plats i Sveriges kulturliv och intresset för körsång har vuxit sig starkt. Det finns en kör för alla, allt ifrån "friskvårds-körer" till mer professionella amatörkörer. Denna uppsats har behandlat ämnet körsång utifrån två perspektiv, musikaliskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Att leva med fibromyalgi - kvinnors och mäns upplevelser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Karin Johansson; Åsa Levin; [2008-01-22]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kvinnors och mäns upplevelser; anpassning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna ofta blir misstrodda och vi ville som blivande sjuksköterskor ta reda på mer om deras upplevelser för att bättre kunna bemöta dem i hälso- och sjukvården. I Sverige beräknas ca 3-5 % ha sjukdomen som till 90 % drabbar kvinnor men det kan vara så att fler män än vad som framkommer har sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Efter institutionen : en uppföljning av institutionsplacerade ungdomar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Åsa Wallin; Matilda Bellström; Maja Poljak; [2007]
  Nyckelord :institutionsvård; ungdomar; kriminalitet; psykisk hälsa; missbruk; institutionsvistelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka institutionsplacerade ungdomars situation beträffande missbruk, kriminalitet och psykisk hälsa samt belysa deras syn på institutionsvistelsen, ett år efter utskrivning. Följande frågeställningar berörs i uppsatsen:- Hur ser ungdomarnas bruk av alkohol och droger ut vid inskrivnings- respektive uppföljningstillfället?- Har ungdomarnas kriminella beteende förändrats vid uppföljningstillfället?- Har ungdomarnas psykiska hälsa förändrats sedan inskrivning?- Hur ser ungdomarna själva på institutionstiden?Frågeställningarna har besvarats genom ett färdigställt intervjumaterial (ADAD), omfattande inskrivnings- och uppföljningsintervjuer med 105 ungdomar som varit placerade vid två SiS-hem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Åsa Levin.

Din email-adress: