Sökning: "Åsa Levin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Åsa Levin.

 1. 1. "Hur man sjunger utan att man sjunger" : En studie om körsångares tankar och upplevelser i samband med körsång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Emelie Levin; Åsa Lansfors; [2010]
  Nyckelord :körsång; socialt sammanhang; musikaliskt sammanhang; kör; hälsa;

  Sammanfattning : Körsång har en stor plats i Sveriges kulturliv och intresset för körsång har vuxit sig starkt. Det finns en kör för alla, allt ifrån "friskvårds-körer" till mer professionella amatörkörer. Denna uppsats har behandlat ämnet körsång utifrån två perspektiv, musikaliskt och socialt. LÄS MER

 2. 2. Att leva med fibromyalgi - kvinnors och mäns upplevelser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Karin Johansson; Åsa Levin; [2008-01-22]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kvinnors och mäns upplevelser; anpassning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna ofta blir misstrodda och vi ville som blivande sjuksköterskor ta reda på mer om deras upplevelser för att bättre kunna bemöta dem i hälso- och sjukvården. I Sverige beräknas ca 3-5 % ha sjukdomen som till 90 % drabbar kvinnor men det kan vara så att fler män än vad som framkommer har sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Efter institutionen : en uppföljning av institutionsplacerade ungdomar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Åsa Wallin; Matilda Bellström; Maja Poljak; [2007]
  Nyckelord :institutionsvård; ungdomar; kriminalitet; psykisk hälsa; missbruk; institutionsvistelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka institutionsplacerade ungdomars situation beträffande missbruk, kriminalitet och psykisk hälsa samt belysa deras syn på institutionsvistelsen, ett år efter utskrivning. Följande frågeställningar berörs i uppsatsen:- Hur ser ungdomarnas bruk av alkohol och droger ut vid inskrivnings- respektive uppföljningstillfället?- Har ungdomarnas kriminella beteende förändrats vid uppföljningstillfället?- Har ungdomarnas psykiska hälsa förändrats sedan inskrivning?- Hur ser ungdomarna själva på institutionstiden?Frågeställningarna har besvarats genom ett färdigställt intervjumaterial (ADAD), omfattande inskrivnings- och uppföljningsintervjuer med 105 ungdomar som varit placerade vid två SiS-hem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Åsa Levin.

Din email-adress: