Sökning: "ägarstyrning vad innebär det"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ägarstyrning vad innebär det.

 1. 1. Styr mot målet! - Ägarstyrning i kommunalt bolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Fjertorp; Andreas Lindqvist; [2005]
  Nyckelord :ägarstyrning; kommunalt bolag; principal agent; styrinstrument; corporate governance; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Att öka förståelsen för sambandet mellan de motiv som en kommun har för att äga ett aktiebolag och utformningen av den styrning som ägaren utför. Metod:Utgångspunkten för uppsatsen är deduktiv. Utifrån befintlig teori och existerande modeller skapas en referensram. LÄS MER

 2. 2. Corporate governance ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Steerling; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate governance kan definieras som ett system för kontroll och styrning av aktiebolag. I sin kärna rör begreppet förhållandet mellan ägarna till ett bolag och bolagets ledning. Begreppet brukar i Sverige vanligen översättas som ägarstyrning eller ägarpolicy. Detta är en stor och viktig del av corporate governance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ägarstyrning vad innebär det.

Din email-adress: