Sökning: "äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet äktenskap.

 1. 1. Att möta unga kvinnor som lever inom kulturer där sex före äktenskapet inte är tillåtet. En intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagningar i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Demerud; Johanna Magnusson; [2017-01-26]
  Nyckelord :Sexuella rättigheter; barnmorskor; unga kvinnor; kultur; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mänskliga och sexuella rättigheter innefattar att alla människor har rätt att ta emot och sprida information relaterat till sexualitet, sex ochsamlevnadsundervisning. Det innefattar också tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, fritt få välja sin partner, frivilligt få välja att vara sexuellt aktiv eller inte, frivilliga sexuella relationer och ha ett säkert och tillfredsställande sexliv. LÄS MER

 2. 2. "En brav soldat ska jag ha" : Uppvaktning och äktenskapsmönster i det tidigmoderna Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Jakob Odelstad; [2017]
  Nyckelord :kvinnorhistoria uppvaktning genus äktenskap giftermål;

  Sammanfattning : This thesis explores the customs of courtship and marriage patterns in early modern Sweden. Earlier research has largely been divided on how much power the women had in deciding who they should marry. LÄS MER

 3. 3. I nöd och lust? : argumentationsanalys av svenska myndigheters hantering av flickor i utländska barnäktenskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedvig Pettersson; [2017]
  Nyckelord :gender-blindness; will of the child; marriage norms; suveränitetsprincipen. Child-marriage; asylsökande; genusblind; barnets vilja; Barnäktenskap; äktenskapsnormer; asylum-seeking; the principle of sovereignty; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ett väldigt aktuellt ämne, hur svenska myndigheter hanterar utländska barnäktenskap med fokus på flickan. Argumentationerna är hämtade hur fyra olika texttyper utfärdade av myndigheterna. LÄS MER

 4. 4. Gifta barn - En studie av det förstärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i relation till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Lundgren; [2017]
  Nyckelord :barnets bästa; tvångsäktenskap; barnäktenskap; äktenskap; familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. LÄS MER

 5. 5. The legal status of polygamy in England and Germany - a comparison - Domicile v. Nationality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Rinaldo Iversen; [2017]
  Nyckelord :Private international law; comparative law; family law; polygamy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygamy is a marriage institution that is practiced in many parts of the world. In most western countries polygamy is prohibited and the legal systems are based on the principle of monogamy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet äktenskap.

Din email-adress: