Sökning: "ämne att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden ämne att skriva om.

 1. 1. Ska jag läsa eller räkna? : En systematisk litteraturstudie om språkförmågors betydelse i arbetet med matematikuppgifter med text. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Andersson; Linda Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie rörande matematikämnet tar sin utgångspunkt i diskursanalys som metod, vilket innefattar analys av språket och dess betydelse. Detta har inneburit att få fram utmärkande diskurser inom ämnet som studien berör. LÄS MER

 2. 2. Den strategiska mejlaren- Vem är du? :) : En studie om hur digitaliseringen i form av mejl påverkar individer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linda Granqvist; Helén Persson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; informationsöverflöd; mejlhantering; stress och tillgänglighet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen, det sägs att den aldrig kommer gå så långsamt som det gör nu. Med andra ord tror vi att utvecklingen kommer ske i allt snabbare takt i framtiden.  I dagens samhälle har de flesta tillgång till mobiltelefon och dator både på arbetet men också i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Skriva för hand eller på dator? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martina Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Handwriting; skriva för hand; inlärning; dator; penna; hjälpmedel; klassrum; lärmiljö; minnet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka för- och nackdelar mellan att skriva för hand och på dator. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där både svensk och utländsk forskning har tillämpats för att få en djupare förståelse. LÄS MER

 4. 4. "Man behöver kunskaper i både språk och kultur för att skriva bra" Den genrepedagogiska cirkelmodellen som ett språkutvecklande arbetsätt i vuxna andraspråkelevers textskapande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Cwiek; [2016-07-07]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; svenska som andraspråk; vuxna;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136,15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Bärbar dator eller datorplatta, när eleven själv får välja

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Lennartsson; [2016]
  Nyckelord :Appropriera; artefakt; bärbar dator; datorplatta; medierade verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Bakgrund För elever som är i behov av stöd kan ett digitalt verktyg underlätta skrivprocessen. I dag har dessa verktyg blivit ett naturligt inslag i den svenska gymnasieskolan och kan bli ett viktigt redskap i skolarbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ämne att skriva om.

Din email-adress: