Sökning: "ämnen att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden ämnen att skriva om.

 1. 1. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 2. 2. Från komplement till konkurrent : En kvalitativ intervjustudie om hur hot och hat påverkar kvinnliga sportjournalisters arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linnéa Engholm; Stina Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :Genus; hat; hot; journalistik; kvinnor; sport;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga sportjournalister upplever det hat och hot de får motta och huruvida haten och hoten är kopplat till att de är kvinnor. Vi har utfört fem stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer med kvinnor som är eller har varit sportjournalister. LÄS MER

 3. 3. Kemikaliesmart förskola - En insyn i Malmö kommuns förskolor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nicole Lundström; [2017]
  Nyckelord :Non-toxic preschool; toys; plastic; phthalates; bisphenol A; health effects.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. LÄS MER

 4. 4. Hitlåtens text : textrelaterade riktlinjer i populärmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tim Ullman; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; hitlåt; låtskrivande; komposition; textanalys; låttexter; populärmusik;

  Sammanfattning : Vad gör en riktigt bra låttext? Om man tittar på de mest framgångsrika låtarna just nu, kan man då urskilja riktlinjer i texterna som hjälpt låtarna att nå framgång? I denna undersökning har målet varit att ta reda på om sådana riktlinjer existerar och vilka de är. Finns det likheter i lyriken mellan de låtar som är mest populära just nu? Områden som utforskas är låttexters struktur, innehåll samt relation till musiken. LÄS MER

 5. 5. Metoder och arbetssätt för skrivmomentet i ämnet engelska : En studie av metoder och arbetssätt som högstadielärare uppfattar leder till måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Writing; English as a second language; methods; ways of working; writing; Skriva; engelska som andraspråk; metoder; arbetssätt; skrivutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research which methods and ways of working some upper secondary school teachers look upon as increasing goal attainment when it comes to writing in English as a second language. The following questions are answered: Which are, according to the interviewed teachers, the most crucial elements that need teaching when it comes to successfully teaching pupils in writing in English as a second language? How do the interviewed teachers think teaching these crucial elements should be carried out? Which types of adaptations are most suitable for pupils who have difficulties attaining educational goals or show their ability to write in English. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ämnen att skriva om.

Din email-adress: