Sökning: "ämnen att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden ämnen att skriva om.

 1. 1. Elever bearbetar texter : En undersökning om hur formativ bedömning och bearbetning kan fungera som stöd till skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Clara Skarhammar; Isabell Andersson; [2018]
  Nyckelord :Bearbetning; formativ bedömning; global nivå; lokal nivå; skrivprocess;

  Sammanfattning : Att kunna skriva är en av våra viktigaste förmågor för att kunna leva och verka samhället. Dessutom har forskning visat att skrivförmågan är viktig då den bidrar till ett ökat lärande i alla skolans ämnen. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning i förskolan - En kvalitativ studie om pedagogens kunskap och material i fysikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hawazin Saied Swady Muhssen; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; fysik; ämneskunskaper; ämnesdidaktiska kunskaper; material;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om fysikundervisning i förskolan. Syftet i studien är att undersöka hur fysikundervisning sker i förskolan. PISA och TIMMS undersökningar visar på att Sverige har låga resultat i ämnen naturvetenskap och fysik jämfört med andra länder. LÄS MER

 3. 3. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 4. 4. Från komplement till konkurrent : En kvalitativ intervjustudie om hur hot och hat påverkar kvinnliga sportjournalisters arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linnéa Engholm; Stina Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :Genus; hat; hot; journalistik; kvinnor; sport;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga sportjournalister upplever det hat och hot de får motta och huruvida haten och hoten är kopplat till att de är kvinnor. Vi har utfört fem stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer med kvinnor som är eller har varit sportjournalister. LÄS MER

 5. 5. Kemikaliesmart förskola - En insyn i Malmö kommuns förskolor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nicole Lundström; [2017]
  Nyckelord :Non-toxic preschool; toys; plastic; phthalates; bisphenol A; health effects.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ämnen att skriva om.

Din email-adress: