Sökning: "äventyrspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet äventyrspedagogik.

 1. 1. En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Nydesjö; [2016]
  Nyckelord :dramatiserad rollek; emotioner; fantasi; förskola; teaterföreställning; upplevelsebaserad pedagogik; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaserade verklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. LÄS MER

 2. 2. Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Nilsson; Patricia Saksholm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Miniäventyr; Upplevelsebaserat lärande; Utvecklingsarbete; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Av de erfarenheter vi har från förskolan har vi båda känt att upplevelsebaserat lärande inte alls har den centrala roll i verksamheten som vi anser att den borde ha. Därför är syftet med examensarbetet att vinna mer kunskap om ämnet dels för vårt eget framtida arbetssätt men även för andra att kunna ta del av. LÄS MER

 3. 3. Ett äventyr varje dag : en studie om hur äventyrspedagogik kan användas i den dagliga undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Fürst; [2015]
  Nyckelord :äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; utomhuspedagogik; idrott och hälsa; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant arbetssätt.  Mina frågeställningar var följande:Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen?Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik?MetodJag utförde kvalitativa intervjuer med en lärare och arton elever på en skola som deltagit i ett äventyr. LÄS MER

 4. 4. Vad blir det för rastaktivitet idag? : Rastverksamhet utifrån erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Hansson; Johan Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Rastaktiviteter; Rastverksamhet; Upplevelsebaserat lärande; Utomhuspedagogik; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Vår studie grundar sig på att undersöka hur rastverksamhet och meningsfulla aktiviteter kan skapas utifrån upplevelse- och äventyrspedagogik där fokus inriktas mot erfarenhets- upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt. Våra mål är att öka elevers motivation och attityd för vistelse ute på rasten samt synliggöra skolans utemiljö och olika områdens möjligheter för skapande av rastaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. "Lagarbete på hög nivå" : Barns perspektiv på äventyrspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Annika Ekberg; Berit Kauppinen; [2013]
  Nyckelord :Lagarbete; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med föreliggande studie är att bidra med en fördjupad kunskap om barns perspektiv på äventyrspedagogik som en del av skolans arbetsformer. Elevernas upplevelser och tankar bidrar till ökad kunskap som är värdefull för en god utveckling av verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet äventyrspedagogik.

Din email-adress: