Sökning: "åldersdiskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet åldersdiskriminering.

 1. 1. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 2. 2. Åldersdiskriminering - Berättigad särbehandling på grund av ålder enlig 2 kap. 2 § 4 DiskL och dess förenlighet med principen om likabehandling och icke-diskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kenny Östergren; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; arbetsrätt; åldersdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : DiskL regulates the possibility for an employer to consider age in relation to workers and job seekers. The regulation of the employer's discretion has a practical importance because of the fact that everyone has an age, and that most people at some point participates in the labor market. LÄS MER

 3. 3. Åldersdiskrimineringsskyddets ställning på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Magnusson; [2016]
  Nyckelord :age discrimination; retirement age; vacation; positive action; differences of treatment; åldersdiskriminering; 67-årsregeln; semester; berättigad särbehandling; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The hypothesis for this essay is that the protection of age discrimination in the labour market is inferior to that of other grounds of discrimination due to the fact that EU regulations as well as national provisions allows exemptions for age from the non-discrimination principle. A legal method originating from traditional legal sources is used in order to determine the purpose and use of the regulation and illustrate how it could affect younger workers. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering av unga : Partsautonomi och kollektivavtal i ljuset av EU-rättens utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Paul Eskilsson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; åldersdiskriminering; unga;

  Sammanfattning : Diskrimineringslagstiftningens karaktär av intervenerande normer gör att det finns en tydlig konfliktyta mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Åldrsdiskrimineringslagstiftningen är här mest intressant, med sin uppbyggnad som en avvägningsnorm. LÄS MER

 5. 5. Factors affecting older Ugandan women’s self-perceived health – A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hillblom Malin; [2016]
  Nyckelord :health; older; women; Uganda; hälsa; äldre; kvinnor; Uganda;

  Sammanfattning : Bakgrund Äldre personer i Uganda lider av dålig hälsa på grund av åldersdiskriminering och de upplever en bristfällig tillgång till hälso- och sjukvård. Även kvinnor utgör en grupp som har sämre tillgång till sjukvård på grund av könsdiskriminering vilket påverkar deras hälsa negativt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet åldersdiskriminering.

Din email-adress: