Sökning: "åldersdiskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet åldersdiskriminering.

 1. 1. Ålder, en dynamisk diskrimineringsgrund : Ett examensarbete om åldersdiskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Marrero Ericson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 3. 3. Åldersdiskriminering - Berättigad särbehandling på grund av ålder enlig 2 kap. 2 § 4 DiskL och dess förenlighet med principen om likabehandling och icke-diskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kenny Östergren; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; åldersdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I DiskL regleras arbetsgivares möjligheter att beakta ålder i förhållande till arbetstagare och arbetssökande. Regleringen av arbetsgivarens handlingsutrymme har praktisk betydelse eftersom de flesta någon gång är aktiva på arbetsmarknaden och att ålder är universellt. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering av unga : Partsautonomi och kollektivavtal i ljuset av EU-rättens utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Paul Eskilsson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; åldersdiskriminering; unga;

  Sammanfattning : Diskrimineringslagstiftningens karaktär av intervenerande normer gör att det finns en tydlig konfliktyta mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Åldrsdiskrimineringslagstiftningen är här mest intressant, med sin uppbyggnad som en avvägningsnorm. LÄS MER

 5. 5. Du är för gammal! En analys av förbudet mot diskriminering av äldre och dess påverkan på arbetsgivarens arbetsledningssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilie Gustafson; [2016]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet åldersdiskriminering.

Din email-adress: