Sökning: "åldersdiskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet åldersdiskriminering.

 1. 1. Skyddslagstiftning eller åldersdiskriminering? - En undersökning av anställningsskyddslagen ur ett diskrimineringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maj Anglert; [2018]
  Nyckelord :turordning; åldersdiskriminering; befogad särbehandling; arbetslivsdirektivet; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The demographic development with an aging population in the EU and Sweden makes the discussion of age discrimination in working life an increasingly important issue. The prohibition of age discrimination was implemented in Sweden in 2009 by Directive 2000/78/EC, the Employment Equality Framework Directive. LÄS MER

 2. 2. Ålder, en dynamisk diskrimineringsgrund : Ett examensarbete om åldersdiskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helena Marrero Ericson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vara anställningsbar genom arbetslivet : En kvalitativ intervjustudie om ålder och kompetens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Rebecka Roth; [2017]
  Nyckelord :Anställningsbar; kompetens; egenskaper; yngre; äldre; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad och i vilken utsträckning de kan kopplas samman med föreställningar om ålder. Studiens intervjupersoner anses i sitt yrke kunna bidra med information kring yngre och äldre arbetssökandes kompetens och vad som anses vara attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 5. 5. Åldersdiskriminering - Berättigad särbehandling på grund av ålder enlig 2 kap. 2 § 4 DiskL och dess förenlighet med principen om likabehandling och icke-diskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kenny Östergren; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; åldersdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I DiskL regleras arbetsgivares möjligheter att beakta ålder i förhållande till arbetstagare och arbetssökande. Regleringen av arbetsgivarens handlingsutrymme har praktisk betydelse eftersom de flesta någon gång är aktiva på arbetsmarknaden och att ålder är universellt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet åldersdiskriminering.

Din email-adress: