Sökning: "ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 1354 uppsatser innehållade ordet ångest.

 1. 1. Vad kostar depression och ångest samhället? en kostnadssammanställning för Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Desirée Forsberg; Elvira Josefsson; [2018-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mental illness is a highly topical problem for which the attention does not seem to abate. This thesis is a cost of illness study focused on 15 diagnoses within the psychiatrically classified ITC-codes, where depression, anxiety and stress constitute the majority of the cases. LÄS MER

 2. 2. "Så träffades vi likafullt av spjutet" - En existentialistisk läsning av Aniara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Alicia Lindström; [2018-06-21]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Martinson; Existentialismen;

  Sammanfattning : Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) beskriver hur en grupp människor är lämnade åt sitt öde när deras rymdfarkost, tänkt att ta dem till Mars, hamnar ur kurs och far planlöst ut i kosmos. LÄS MER

 3. 3. Kost, tarmflora, och dess påverkan på psykisk hälsa - En litteraturstudie med fokus på depression, ångest och psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Henrik Laigård; Linus Sigurdsson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: There is evidence that suggest that gut-microbiome can affect the mental health. Furthermore, there is science that suggest that diet affects the gut-microbiome and could be associated with depression and anxiety. The field is relatively unresearched. This review has the objective to assess the current research in question. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av konventionella röntgenundersökningar - Röntgensjuksköterskans roll i mötet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Engberg; Konstantin Gubonin; [2018-05-02]
  Nyckelord :X-ray; radiology; experience; anxiety; children; pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn bör inte betraktas som små vuxna, i enlighet med röntgensjuksköterskans profession är det viktigt att anpassa kommunikation och information efter barnets kognitiva utveckling och ålder. Då en röntgenundersökning präglas av det korta mötet ställer detta höga krav på röntgensjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Halitosis och livskvalitet : - en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Jessica Rönnlöf; Alva Vettebring; [2018]
  Nyckelord :Halitosis; oral health related quality of life; oral malodor; psychological distress; social phobia; Dålig andedräkt; oralhälsorelaterad livskvalitet; psykisk ohälsa; social fobi;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att halitosis ska tas på större allvar och för att de drabbade individerna ska få rätt sorts stöd är det av stor vikt att identifiera samt uppmärksamma halitosis eventuella effekter på livskvaliteten. Syftet: Syftet med studien var att identifiera och sammanställa kunskap kring halitosis eventuella effekter på upplevd livskvalitet med speciellt avseende på oralhälsorelaterad livskvalitet, social ångest och sociala relationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ångest.

Din email-adress: