Sökning: "ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 1206 uppsatser innehållade ordet ångest.

 1. 1. Att leva i en förändrad kropp – Mastektomins påverkan hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Jonsson; Maria Olsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; bröstcancer; kroppsförändring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den mest förekommande cancerformen hos kvinnor, många avde som drabbas tvingas genomgå en mastektomi vilket innebär att hela bröstet eller en del avbröstet tas bort. Brösten associeras starkt med kvinnlighet vilket medför en påverkan påkvinnans självbild, hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av vården när deras barn befinner sig i livets slutskede: Det ofattbara - att ha ett barn i palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Nilsson; Malin Sahlberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Child; communication; end-of-life end of life; palliative care; parents; pediatrics; professional-family relations; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den pediatriska vården bär föräldrar ansvar för sitt barn och barn har rättigheter som vården ska upprätthålla. Palliativ vård är vård vid livets slutskede och bygger på att främja livskvalitet och lindra lidande för patienten och dess familj. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitetsfaktorer hos sickelcellssjuka- För ett bättre liv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Fhager; Edvin Hjertberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Sickelcellssjukdom; livskvalitet; påverkan; sjuksköterska; identifiera; omvårdnad; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sickelcellssjukdom är en ärftlig blodsjukdom som innebär att de röda blodkropparna deformeras vilket leder till anemi och försämrad mikrocirkulation. Detta leder till syrebrist i vävnaden, cellnekros och organskada. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser och hanteringsstrategier vid missfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Bogren; Paulin Chu; [2017-06-30]
  Nyckelord :Missfall; kvinna; hanteringsstrategier; upplevelser; omvårdnad; Dorothea Orem; egenvård och egenvårdsbrist;

  Sammanfattning : Missfall är vanligt förekommande och av alla kända graviditeter avslutas 15–20 procent i missfall. Den vanligaste orsaken är kromosomavvikelser och missfall är ofta något som inte kan förhindras. Kvinnan lämnas ofta i ett stort tomrum med känslor av skuld och otillräcklighet. LÄS MER

 5. 5. Postpartumpsykos – kvinnors upplevelse och omvårdnadsbehov

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Andersson; Charity Omorowa; [2017-06-30]
  Nyckelord :Postpartumpsykos; Upplevelser; Omvårdnad; Lidande; Review;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Postpartumpsykos är en allvarlig psykisk störning. En till två av tusennyförlösta kvinnor insjuknar i postpartumpsykos. Riskfaktorer för att drabbas avpostpartumpsykos kan vara tidigare psykosepisod och bipolär sjukdom. Sjukdomsuppkomstenkan även ha biologiska och psykosociala förklaringar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ångest.

Din email-adress: