Sökning: "årskurs 9"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade orden årskurs 9.

 1. 1. Genrepedagogik i läromedel : En studie kring arbetsformer och cirkelmodellens faser i läroböcker i svenska och svenska som andraspråk åk. 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stefan Brandshage; [2018]
  Nyckelord :Genrepedagogik; Cirkelmodellen; Läromedel; Svenska; Svenska som andraspråk; Systematisk begreppsanalys.;

  Sammanfattning : Det genrepedagogiska arbetssättet är idag väletablerat i den svenska grundskolan och cirkelmodellen är den mest utbredda pedagogiska modellen. Genrepedagogiken har stöd i såväl läroplan som pedagogiska modeller och läromedel. LÄS MER

 2. 2. Hur har digitaliseringen i skolan förändrat kemiundervisningen i årskurs 7-9? : En jämförelse mellan forskning och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; digital läsning; digitala verktyg; inlärning; kemi;

  Sammanfattning : I den reviderade variation av LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011) från 2017 lyfts digitaliseringen fram. Skolan är under förändringoch digitala verktyg finns i klassrum. LÄS MER

 3. 3. Från träldom till trafficking : framställningen av slaveri i ett urval av historieläroböcker för grundskolans senare del.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :historiedidaktik; slavhandel; eurocentrism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur ett urval av historieläroböcker för årskurs 7-9 inom den svenska grundskolan behandlar fenomenet slaveri från förhistoria till nutid. Syftet med studien är att analysera hur slaveri och slavhandel beskrivs och förklaras i ett urval svenska historieläroböcker avsedda för grundskolans senare del, och vilka former av historiebruk som kan utläsas ur dessa beskrivningar och förklaringar. LÄS MER

 4. 4. Lärares bedömning av elevers skrivutveckling i svenska som andraspråk : Bedömningen avser grundskolans årskurs 7-9 samt introduktionsprogrammet språk på gymnasiet

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Ludmila Garay; Anneli Ädel; [2018]
  Nyckelord :bedömning; summativ bedömning; formativ bedömning; bedömningsverktyg; svenska som andraspråk; introduktionsprogram; nyanlända;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet årskurs 9.

Din email-adress: