Sökning: "årstider"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet årstider.

 1. 1. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2018]
  Nyckelord :årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Sammanfattning : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. Barn och trafikrelaterade luftföroreningar : En översyn av riskfaktorer associerade till astma och pip ljud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Harri Grekelä; [2018]
  Nyckelord :Traffic air pollution; children; asthma; wheeze; risk factors; Trafikrelaterade luftföroreningar; barn; astma; pip ljud; riskfaktorer;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Trafikrelaterade utsläpp är ett globalt problem som orsakar dödlighet och sjuklighet i främst utvecklingsländer och större städer där problemet är störst. Astma är en av sjukdomarna som associeras med trafikrelaterade utsläpp och är globalt sett den vanligaste icke kommunicerbara sjukdomen bland barn, som är en särskild utsatt grupp eftersom de växer och deras organ utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Att påverka trivsel och prestation med föränderligt vertikalljus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Daniel Kempff; Lena Svanberg; [2018]
  Nyckelord :Ambient light; comfort; changeable light; performance; Omgivningsljus; trivsel; rörligt ljus; omfältsljus; prestation;

  Sammanfattning : Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en välplanerad ljusmiljö, där valav ljuskällor, placering av armaturer och fördelning av ljuset spelar in, känner vi oss trygga och kan utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik : Vilken effekt har utomhusundervisning på elevernas delaktighet och inställning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emma Fahlborg; [2018]
  Nyckelord :Biologi; elevernas inställning och delaktighet; pedagogernas perspektiv; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om eleverna föredrar lektioner inomhus eller utomhus samt hur de anser skogen som inlärningsplats. Vidare ville jag undersöka varför pedagogerna väljer utomhusundervisning för lärande framför inomhuslektioner. LÄS MER

 5. 5. Grundläggning för fritidsbostäder på våt silt mark

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Aslamy Nawid; Marcus Heinered; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuförtiden är det allt vanligare att de byggs fritidsbostäder på tomten för att utöka volymen på ett hus,antingen för ett permanent permanent boende eller för tillfälligt boende under olika årstider, även kalladfritidshus. Påföljden är att all sämre mark är tillgänglig medan de goda marken har redan förbrukats tillstor del.. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet årstider.

Din email-adress: