Sökning: "årstider"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet årstider.

 1. 1. Barn och trafikrelaterade luftföroreningar : En översyn av riskfaktorer associerade till astma och pip ljud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Harri Grekelä; [2018]
  Nyckelord :Traffic air pollution; children; asthma; wheeze; risk factors; Trafikrelaterade luftföroreningar; barn; astma; pip ljud; riskfaktorer;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Trafikrelaterade utsläpp är ett globalt problem som orsakar dödlighet och sjuklighet i främst utvecklingsländer och större städer där problemet är störst. Astma är en av sjukdomarna som associeras med trafikrelaterade utsläpp och är globalt sett den vanligaste icke kommunicerbara sjukdomen bland barn, som är en särskild utsatt grupp eftersom de växer och deras organ utvecklas. LÄS MER

 2. 2. The Establishment of Macrobenthic Faunal Communities in Planted Mangroves of Increasing Age

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Simon Jacobsen Ellerstrand; [2017]
  Nyckelord :Benthos; Shannon-diversity; forestation; biodiversity; ecosystem engineers; development issues; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The mangrove ecosystem is a tropical coastal community inhabited by organisms adapted to the stressful environment of the tidal zone. Mangrove ecosystems has in recent years been noted for the important ecosystem services they offer. LÄS MER

 3. 3. Hur klär sig barn vid utomhusundervisning? : Ett kartläggning av femteklassares klädsel vid utomhusaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alfred Andersson; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; elevers klädsel; klädsel vid utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka kläder barn har tillgång till hemma, och vilka kläder de väljer att använda i skolan.  Studien undersöker även hur mycket undervisning femteklassare har fått om klädsel vid utomhusaktiviteter, samt om detta går att koppla till deras val av kläder i skolan. LÄS MER

 4. 4. Nutritional ecology of roe deer (Capreolus capreolus L.) and fallow deer (Dama dama L.) : a case study of the browser - grazer dichotomy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Heidi Rautiainen; [2017]
  Nyckelord :nutritional ecology; rumen contents; forage selection; deer; Capreolus capreolus; Dama dama;

  Sammanfattning : Nutritional ecology implies the nutritional links between an animal and its environment. On an evolutionary time scale competition for food drives species formation by genetic adaptations to the environment and subsequent niche separation of species. LÄS MER

 5. 5. Stigande havsnivåers påverkan på hotade groddjur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Andersson; [2017]
  Nyckelord :havsnivåhöjning; klimatförändringar; kustnära habitat; groddjur; bevarandearbete; naturvård; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change and biodiversity loss are two of the major challenges of our time, and are strongly interconnected. Sea level rise is a consequence of these and a significant threat to global coastal habitats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet årstider.

Din email-adress: