Sökning: "årstider"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet årstider.

 1. 1. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2018]
  Nyckelord :årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Sammanfattning : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. Barn och trafikrelaterade luftföroreningar : En översyn av riskfaktorer associerade till astma och pip ljud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Harri Grekelä; [2018]
  Nyckelord :Traffic air pollution; children; asthma; wheeze; risk factors; Trafikrelaterade luftföroreningar; barn; astma; pip ljud; riskfaktorer;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Trafikrelaterade utsläpp är ett globalt problem som orsakar dödlighet och sjuklighet i främst utvecklingsländer och större städer där problemet är störst. Astma är en av sjukdomarna som associeras med trafikrelaterade utsläpp och är globalt sett den vanligaste icke kommunicerbara sjukdomen bland barn, som är en särskild utsatt grupp eftersom de växer och deras organ utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik : Vilken effekt har utomhusundervisning på elevernas delaktighet och inställning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emma Fahlborg; [2018]
  Nyckelord :Biologi; elevernas inställning och delaktighet; pedagogernas perspektiv; utomhuspedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om eleverna föredrar lektioner inomhus eller utomhus samt hur de anser skogen som inlärningsplats. Vidare ville jag undersöka varför pedagogerna väljer utomhusundervisning för lärande framför inomhuslektioner. LÄS MER

 4. 4. The Establishment of Macrobenthic Faunal Communities in Planted Mangroves of Increasing Age

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Simon Jacobsen Ellerstrand; [2017]
  Nyckelord :Benthos; Shannon-diversity; forestation; biodiversity; ecosystem engineers; development issues; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The mangrove ecosystem is a tropical coastal community inhabited by organisms adapted to the stressful environment of the tidal zone. Mangrove ecosystems has in recent years been noted for the important ecosystem services they offer. LÄS MER

 5. 5. Hur klär sig barn vid utomhusundervisning? : Ett kartläggning av femteklassares klädsel vid utomhusaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alfred Andersson; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; elevers klädsel; klädsel vid utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka kläder barn har tillgång till hemma, och vilka kläder de väljer att använda i skolan.  Studien undersöker även hur mycket undervisning femteklassare har fått om klädsel vid utomhusaktiviteter, samt om detta går att koppla till deras val av kläder i skolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet årstider.

Din email-adress: