Sökning: "årstider"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet årstider.

 1. 1. Stigande havsnivåers påverkan på hotade groddjur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Andersson; [2017]
  Nyckelord :havsnivåhöjning; klimatförändringar; kustnära habitat; groddjur; bevarandearbete; naturvård; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change and biodiversity loss are two of the major challenges of our time, and are strongly interconnected. Sea level rise is a consequence of these and a significant threat to global coastal habitats. LÄS MER

 2. 2. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rosie Johannesson; [2017]
  Nyckelord :dygnsrytm; hästar; födosöksbeteende; stereotypa beteenden;

  Sammanfattning : Frilevande hästdjur lever i familjegrupper i stäpplandskap där gräs är den huvud-sakliga födan. De frilevande hästdjuren spenderar stora delar av dygnet åt att vandra och söka föda. Dagens uppstallade hästar spenderar stora delar av dygnet installade i en box, spilta eller hage med begränsad tillgång till föda. LÄS MER

 3. 3. Nya städsegröna trädarter att pröva för Malmö stads gatumiljöer : en växtlista med lämpliga förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Svensson; [2017]
  Nyckelord :städsegrönt; gatuträd; gatumiljö; Malmö; barrträd; lövträd;

  Sammanfattning : Idag pågår en urbanisering som ställer stora krav på de städer vi ska leva i. Städerna blir större och dess miljöer påverkar människor och natur. För att klara av framtidens utmaningar med förändrade klimat och större städer behövs det många insatser. De urbana träden kan spela en viktig roll att hantera dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. ”Vi måste finnas där som ett redskap, för att nå kunskapen” : Förskollärarnas förhållningssätt till matematik i utomhusleken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Arijana Krasnici; Manda Kjellgren; Sanna Johannesson; [2017]
  Nyckelord :Matematik; utomhuslek; interaktion; förskollärare; barn;

  Sammanfattning : Inledningsvis presenteras ämnets relevans för samhället och förskollärare samt varför det valts att studeras. Ämnet matematik bör uppmärksammas både inomhus som utomhus och förskollärare har en viktig roll att matematiskt lärande sker i varierad miljö. LÄS MER

 5. 5. Hur klär sig barn vid utomhusundervisning? : Ett kartläggning av femteklassares klädsel vid utomhusaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alfred Andersson; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; elevers klädsel; klädsel vid utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka kläder barn har tillgång till hemma, och vilka kläder de väljer att använda i skolan.  Studien undersöker även hur mycket undervisning femteklassare har fått om klädsel vid utomhusaktiviteter, samt om detta går att koppla till deras val av kläder i skolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet årstider.

Din email-adress: