Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 2. 2. Livet efter en stroke - att leva med funktionsnedsättningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lovisa Legneteg; Linnéa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Patientperspektiv; stroke; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Stroke är ett globalt hälsoproblem som kan bidra till funktionsnedsättningar och många vårddagar. Detta tillstånd innebär att patienten får kämpa med sig själv och sin återhämtning för att bli bättre. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Caroline Bergman; Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :telephone triage; self-care; experience; communication; nursing; telefonrådgivning; egenvård; erfarenhet; upplevelse; kommunikation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tanken med telefonrådgivningen var både att minska antalet besök hos läkarna men även öka tillgängligheten genom att slussa patienterna till rätt vårdnivå i början av sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska göra adekvata och välgrundade omvårdnadsbedömningar utifrån den vårdsökandes individuella hälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Utmattningssyndrom : En bloggstudie om att leva med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Unn Henriksson; Carolina Stein; [2017]
  Nyckelord :blogg; leva med; ohälsa; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdspatientens upplevelse av vård- och återhämtningstiden : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gustafsson; Karin Fahlgren; [2017]
  Nyckelord :Experience; Intensive-care; Recovery; Health care quality; Sense of coherence; Nursing care; Upplevelse; Intensivvård; Återhämtning; Vårdkvalité; Känsla av sammanhang; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva upplevelsen från vård- och återhämtningstiden hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Metoden som används hade en kvalitativ ansats. Data samlades in via intervjuer med 11 patienter som vårdats på intensivvården från två sjukhus i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återhämtning.

Din email-adress: