Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. STIGMATISERING UPPLEVD AV PERSONER MED ANOREXIA NERVOSA. Hur påverkar den deras återhämtning?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Brink; Elin Bönfors; [2018-01-25]
  Nyckelord :anorexia nevros; stigmatisering; behandlingserfarenhet; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas 1 % av alla kvinnor och 0,1 % av alla män av anorexia nervosa innan 18 års ålder. Anorexia nervosa är en av de allvarligaste psykiatriska sjukdomar en person kan drabbas av. Tidigare forskning visar att stigmatisering gentemot de personer som lever med denna sjukdom förekommer både från omgivning och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Återhämtning är mer komplext än så... : En beskrivning av kunskap som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om återhämtning avseende personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kungsmark; [2018]
  Nyckelord :kunskap; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; sjuksköterskor; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Tron om att schizofreni är en kronisk sjukdom med progressivt förlopp lever till viss del fortfarande kvar, trots att forskning visar motsatsen. Frågan är om sjuksköterskor besitter tillräckligt med kunskap för att ge personer med schizofreni möjligheten till återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Hur vill nyutexaminerade sjuksköterskor arbeta? : En kvalitativ studie av den idealiska arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Denise Antonsson; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; sjuksköterskor; stress; ideal arbetssituation; hälsa och välbefinnande; arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga och redogöra för hur nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver sin bild av en idealisk arbetssituation. Studiens ämnesområde fann inspiration i kriterierna för en god organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar medarbetares välbefinnande : en kvalitativ studie inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Linda Persson; [2018]
  Nyckelord :health; health promotion; work environment; leadership; well-being; Hälsa; hälsofrämjande; arbetsmiljö; ledarskap; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kundkontakten inom detaljhandeln har blivit allt mer psykologiskt och emotionellt krävande. Tidigare har utgånget av ett möte mellan butiksanställd och kund oftast varit vänligt, då båda bemött varandra med respekt. LÄS MER

 5. 5. Studenters återhämtning : - Har kön och barn någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :My Kjellmark; Sofie Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återhämtning.

Din email-adress: