Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. Barn till en döende förälder – Barns upplevda känslor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lundqvist; Emma Myllymäki; [2017-07-03]
  Nyckelord :Palliativ vård; förlust; förälder; stöd; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : När ett barns förälder drabbas av en inkurabel sjukdom är det viktigt att se dem och derasbehov av stöd. Den palliativa vården är en essentiell del i professionen som sjuksköterska,som även inkluderar anhörigvård. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSEN AV MS FATIGUE KURSENS BETYDELSE I VARDAGEN FÖR PERSONER MED MULTIPEL SKLEROS.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Backestedt; Hanna Gunnarsson; [2017-05-31]
  Nyckelord :qualitative design; occupational therapy; multiple sclerosis; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund Den arbetsterapeutiska interventionen MS fatigue kurs har kliniskt prövats under hösten 2016 och det finns behov att ta del av deltagarnas upplevelse för att kunna utveckla interventionen för svenska förhållanden. Syfte Syftet med studien är att beskriva deltagarnas upplevelse av MS fatigue kursens betydelse i deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 4. 4. Patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Karin Jingfors; Linnea Karlsson; [2017]
  Nyckelord :trauma; olyckor; livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett fysiskt trauma är ett stort hälsoproblem som kan skapa lidande hos de drabbade. Några orsaker till trauman idag är trafikolyckor, fall och brännskador som kan resultera i både fysiska och psykiska men hos de överlevande. Syftet: Var att belysa patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma. LÄS MER

 5. 5. Patienternas upplevelse av att vara vaken under operation : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Veronica Österman; Hillman Sofie; [2017]
  Nyckelord :Regionalanestesi; patientens upplevelse; intraoperativa fasen; operation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att patienter opereras i vaket tillstånd med hjälp av regionalanestesi och detta har visat sig ge bättre återhämtning efter operationen. Det finns dock kunskapsluckor om hur dessa patienter upplever situationen i den intraoperativa fasen då till exempel miljön kan ge många olika sinnesintryck. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återhämtning.

Din email-adress: