Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 2. 2. Patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Karin Jingfors; Linnea Karlsson; [2017]
  Nyckelord :trauma; olyckor; livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett fysiskt trauma är ett stort hälsoproblem som kan skapa lidande hos de drabbade. Några orsaker till trauman idag är trafikolyckor, fall och brännskador som kan resultera i både fysiska och psykiska men hos de överlevande. Syftet: Var att belysa patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma. LÄS MER

 3. 3. Naturen, hållbarheten och människan : En diskursanalys av Stockholms stads miljöprogram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Judit Munter; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; Kommunikation; Människan; Hållbarhet; Natur; Stockholms stads miljöprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks Stockholms stads miljökommunikation. Undersökningen är uppdelad i tre huvudsakliga delområden, människan, natur och hållbarhet. Studien undersöker hur dessa konstrueras och kommuniceras i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Metoden som använts för att analysera materialet är diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Livet efter en stroke - att leva med funktionsnedsättningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lovisa Legneteg; Linnéa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Patientperspektiv; stroke; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Stroke är ett globalt hälsoproblem som kan bidra till funktionsnedsättningar och många vårddagar. Detta tillstånd innebär att patienten får kämpa med sig själv och sin återhämtning för att bli bättre. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Caroline Bergman; Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :telephone triage; self-care; experience; communication; nursing; telefonrådgivning; egenvård; erfarenhet; upplevelse; kommunikation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tanken med telefonrådgivningen var både att minska antalet besök hos läkarna men även öka tillgängligheten genom att slussa patienterna till rätt vårdnivå i början av sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska göra adekvata och välgrundade omvårdnadsbedömningar utifrån den vårdsökandes individuella hälsoproblem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återhämtning.

Din email-adress: