Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 2. 2. Balansgången mellan empati och distansering - En kvalitativ studie om de strategier och resurser sju psykologer/kuratorer använder sig av för att hantera sekundär psykisk påfrestning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelie Ottosson; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :kuratorer; psykologer; IPA; strategier; reflektion; distansering; resurser; socialt stöd; handledning psychologists; welfare officers; strategies; reflection; distancing; resources; social support; coaching; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. LÄS MER

 3. 3. Livet efter en stroke - att leva med funktionsnedsättningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lovisa Legneteg; Linnéa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Patientperspektiv; stroke; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Stroke är ett globalt hälsoproblem som kan bidra till funktionsnedsättningar och många vårddagar. Detta tillstånd innebär att patienten får kämpa med sig själv och sin återhämtning för att bli bättre. LÄS MER

 4. 4. Utmattningssyndrom : En bloggstudie om att leva med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Unn Henriksson; Carolina Stein; [2017]
  Nyckelord :blogg; leva med; ohälsa; upplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom är ett växande problem som kommer av långvarig stress och är en bidragande orsak till sjukskrivningar. Sjukdomen innefattar en bred symtombild med somatiska och psykiska symtom, och riskerar att förbises på grund av somatiska symtom. Utmattningssyndrom har en stor påverkan på de drabbades liv och identitet. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelse av stöd, när anhörig drabbas av allvarlig sjukdom. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Blom; Maria Hertzberg; [2017]
  Nyckelord :Critically ill; experience; family-centered; nurse; significant other; support.; Allvarlig sjukdom; familjecentrerad; närstående; sjuksköterska; stöd; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan på 1970-talet uppmärksammades närståendes situation inomvården, och trots att det har skett en ökning kring familjerelaterad forskning underde senaste 20 åren finns det fortfarande brister inom familjerelaterad omvårdnadSyfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevda behov av stöd frånsjuksköterskan när en anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller skada.Metod: Den studie som genomfördes var en litteraturstudie, den inkluderar 10artiklar varav 8 var kvalitativa och 2 var kvantitativa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återhämtning.

Din email-adress: