Sökning: "ökad konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden ökad konsumtion.

 1. 1. Konsumtionslandet - där tillfredsställelsen är ett faktum : en kvalitativ intervjustudie av konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :konsumtion; beteende; miljöpåverkan; kvalitativa intervjuer; konsumtionssamhälle; kläder;

  Sammanfattning : Är konsumtionssamhället evigt? Om så är fallet behöver vi ta fram strategier som ser till att påverkan från konsumtionen i konsumtionssamhället inte fortsätter påverka miljön negativt. Utvinningen och tillverkningen av resurser för att producera de produkter vi konsumerar har en negativ effekt. LÄS MER

 2. 2. CSR och transparens: två verktyg för ökad köpbenägenhet? : En kvalitativfallstudie om grön konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson; Agnes Bäckström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Transparency; Sustainability; Marketing communication; Willingness to buy; CSR; Transparens; Hållbarhet; Marknadskommunikation; Köpbenägenhet;

  Sammanfattning : CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta informationen och tolka den som företaget önskar. LÄS MER

 3. 3. Socialt ansvarstagande i klädindustrin : En kvantitativ studie om konsumenters medvetenhet om och förväntningar på CSR samt deras identitetsskapande med företag i klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samuel Swartling; Anton Moberg Edenbäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; Klädindustrin; Fast fashion; Konsumentmedvetenhet; Konsumentattityd; CCI;

  Sammanfattning : Hållbarhet och ett etiskt förhållningssätt har de senaste decennierna blivit allt viktigare i klädindustrin, vars allt snabbare produktion av varor till låga priser för att möta efterfrågan från konsumenter är ohållbar för samhälle och miljö, exemplifierat i Fast fashion. Men en ökande medvetenhet om sociala och etiska problem hos konsumenter har gett företag anledning att arbeta med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility (CSR), en möjlighet både för ökad lönsamhet och en bättre omvärld. LÄS MER

 4. 4. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Karolina Andersson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus intake; Market basket study; calcium to phosphorus ratio; in-organic phosphorus; additives;

  Sammanfattning : Concerns regarding excessive phosphorus intake has been raised in the USA due to an increased usage of phosphorus containing additives in the food industry. Phospho-rus containing additives (inorganic phosphorus) are for example found in processed meat and cola-flavoured soft drinks. LÄS MER

 5. 5. Hur överensstämmer patienters kosthållning med Nordiska Näringsrekommendationer efter akut koronal händelse : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebekka Holmgaard; Sabina Svärd; [2018]
  Nyckelord :Diet; Nutrition Policy; Acute Coronary Syndrome; Secondary prevention; Cross-Sectional Studies; Kost; Näringsrekommendationer; Akut koronarsyndrom; Sekundärprevention; Tvärsnittsstudier;

  Sammanfattning : En hälsosam kosthållning minskar risken för kardiovaskulär sjukdom och bidrar till en minskad risk för akut koronart syndrom. De nordiska näringsrekommendationerna innehåller riktlinjer för att förebygga kardiovaskulär sjukdom, och dessa har vidare kvantifierats av Livsmedelsverket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ökad konsumtion.

Din email-adress: