Sökning: "överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet överavkastning.

 1. 1. The Acquirer’s Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Landgren; [2017]
  Nyckelord :The Acquirer’s Multiple; Värdeinvestering; CAPM; den effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Jensens alfa.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar på att studera ifall investeringsstrategin The Acquirer’s Multiple kan generera överavkastning på stockholmsbörsen under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Metod: En studie i form av en kvantitativ metod baserad på Tobias E. LÄS MER

 2. 2. Aktiv eller Passiv förvaltning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Personne; David Hasselström; [2017]
  Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Treynors index; Jensens alfa; Marknadsneutral; Dogs of the Dow; Beta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. LÄS MER

 3. 3. En utveckling och utvärdering av Piotroskis F_SCORE : Med det icke-finansiella måttet CSR

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Hamberg; Daniel Inaeus; [2017]
  Nyckelord :Investments; CSR; EMH; returns; Piotroski; Investering; CSR; EMH; avkastning; Piotroski;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt mer kapital allokeras mot hållbara företag som satsar på CSR, samtidigt som transparensen ökar när företag redovisar om deras hållbarhetsarbete. Det finns tidigare forskning som antyder en koppling mellan CSR och finansiell prestation. LÄS MER

 4. 4. Valparna pa Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Mattiasson; Eric Lindberg; Isac Winell; [2017]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Investment strategy; Dividend yield; Swedish Stock Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. LÄS MER

 5. 5. Riskjusterad avkastning i nynoteringar på Aktietorget : En jämförelse av Sharpe- och Sortinokvoten

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Petter Fredriksen; Madeleine Lundberg; [2017]
  Nyckelord :IPOs; Aktietorget; Risk-adjusted return; Sharpe ratio; Sortino ratio; Börsintroduktioner. Aktietorget; Riskjusterad avkastning; Sharpekvoten; Sortinokvoten;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har en stark underprissättningstrend observerats i det ökande antalet börsnoteringar, vilket har skapat ett starkt investerarintresse. En stor del av dessa nyintroducerade bolag är småbolag, varav de flesta noteras på mindre handelsplatsformer, så kallade MTF:er. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet överavkastning.

Din email-adress: