Sökning: "överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet överavkastning.

 1. 1. Factors Determining Wealth Creation from Divestitures in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karim Stiti; [2018]
  Nyckelord :Divestiture; refocusing hypothesis; size effect; ROA; ROE; Equity Ratio; Financial Distress; Optimal Portfolio Management;

  Sammanfattning : Divestitures have grown in importance and popularity over the years, rivaling other strategic transactions in mergers and acquisitions. The dominating opinion in academic research is that divestitures overall generate an abnormal return for the parent company stock. LÄS MER

 2. 2. Värdeinvesteringar i Sverige : en enkel strategi för att uppnå överavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Regefalk; Fredrik Runesten; [2018]
  Nyckelord :värdeinvesteringsstrategier; överavkastning; Jensens alfa; book-to-market; earnings-to-price; historisk försäljningstillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31. LÄS MER

 3. 3. Forecasting High Yield Corporate Bond Industry Excess Return

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carlos Junior Lopez Vydrin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we apply unsupervised and supervised statistical learning methods on the high-yield corporate bond market with the goal of predicting its future excess return. We analyse the excess return of industry based indices of high-yield corporate bonds belonging to the Chemical, Metals, Paper, Building Materials, Packaging, Telecom, and Electric Utility industry. LÄS MER

 4. 4. Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Peder Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Direktavkastning; Treynors index; Sharpekvot; FTSE-100; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. LÄS MER

 5. 5. Insynshandel i små och stora bolag - Följ insiders i små bolag - tjäna mer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Möller; [2018]
  Nyckelord :Insynsperson; insynshandel; överavkastning; effektivitet; informationsasymmetri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om insynshandel genererar överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen kommer att skilja på stora och små bolag för att se eventuella skillnader. Metod: Med en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ studie har effekterna av insynshandel undersökts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet överavkastning.

Din email-adress: