Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 1. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Fekal mikrobiell transplantation (FMT) vid fetma och metabolt syndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Titusson; [2017]
  Nyckelord :Fekal mikrobiell transplantation FMT ; fetma; metabolt syndrom; mikrobiota; tarmflora;

  Sammanfattning : I Sverige lider 14% av befolkningen av fetma, och övervikt är ett växande hälsoproblem i hela västvärlden. Fetma kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, och det finns idag ingen effektiv läkemedelsbehandling mot fetma. I djurstudier associeras fetma med förändringar i sammansättningen av tarmfloran samt metabola funktionen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland barn : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Hökdahl; Linnea Wålstedt; [2017]
  Nyckelord :child; nurse; nursing intervention; obesity; overweight; barn; övervikt; fetma; omvårdnadsåtgärd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är ett ökande problem både globalt och i Sverige. De främsta orsakerna är ett ökat intag av energirika livsmedel samt minskad fysisk aktivitet med en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet övervikt Sverige.

Din email-adress: