Sökning: "“Intimate partner violence”"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden “Intimate partner violence”.

 1. 1. On agents of power and support: Case studies regarding NGO and State institution discourses on intimate partner violence in the context of LGBT identities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Thomas Wilkinson; [2017-06-27]
  Nyckelord :LGBT; intimate partner violence; queer methodology; normativity;

  Sammanfattning : The topic of intimate partner violence in contemporary discourse offers theoretical discussions, suggestions for policy reform, and movements for activism across many fields in the current context. However, it appears that LGBT perspectives are often ignored in such discussions. LÄS MER

 2. 2. Intimate Partner Violence and Double Consciousness : A Case Study on Female Perceptions of IPV in Babati, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Marilia Hansby; [2017]
  Nyckelord :IPV; gender oppressive norms; patriarchy; perceptions; double consciousness; Tanzania;

  Sammanfattning : Demographic and Health Surveys from 2015-16 as well as previous research suggest that a majority of women in Tanzania justify intimate partner violence (IPV) and that such violence is very prevalent. Semi-structured interviews with women in rural and urban Babati, Tanzania, were conducted in February-March 2016, in which women gave conditional answers to questions on justification of IPV. LÄS MER

 3. 3. Våld är våld - En kvalitativ studie om svenska polisers resonemang kring våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Jönsson; Caroline Eklund; [2017]
  Nyckelord :Same-sex domestic violence; intimate partner violence; police; perception; homosexuality.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how Swedish police officers reason about domestic violence in bisexual and homosexual relationships. The study involved six officers serving with varied work experience and age, stationed at different locations in southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

 5. 5. Att identifiera våld i nära relationer : En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Eriksson; [2017]
  Nyckelord :IPV Intimate partner violence .; Våld i nära relationer; hinder; identifiera; vårdpersonalens roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Främst drabbar det kvinnor som i högre grad än män utsätts för upprepat våld och våldet tenderar också att vara grövre. Våldet har många negativa konsekvenser på kvinnans hälsa, både fysiska och psykiska. De våldsutsatta kvinnorna söker ofta vård på bl. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet “Intimate partner violence”.

Din email-adress: