Sökning: "“Intimate partner violence”"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden “Intimate partner violence”.

 1. 1. Mötet med barnmorskan - gravida kvinnors utsatthet för våld i nära relationer och barnmorskans roll i omvårdnaden av dessa kvinnor : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Maria Linde; Synnöve Karlsson; [2018]
  Nyckelord :abuse assault; midwife; partner; pregnancy; pregnant and violence; barnmorska; gravid; graviditet; partner; våld och övergrepp.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett allvarligt hot mot kvinnors säkerhet, välbefinnande och hälsa. Kvinnor i hela världen blir utsatta för olika former av våld och gravida kvinnor är inte ett undantag. LÄS MER

 2. 2. Knogar, Krogar och Kokain : En granskning av rådande diskurser kring situationen för våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik i utbildningsmaterial och handböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simone Wetterström Ljungqvist; Isabelle Sanne; [2018]
  Nyckelord :intimate partner violence; substance abuse or addiction; violence against women; discourse; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is the most common type of violence against women, and is a problem for women of all ages, backgrounds, social classes, religions and preconditions. This study analyses the language and discourses used in a selection of Swedish educational material and guides for social workers regarding intimate partner violence against women in substance abuse or addiction. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Våldets karaktär, omfattning och Sveriges ansvar för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Pettersson; [2018]
  Nyckelord :våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; kvinnors mänskliga rättigheter; normaliseringsprocessen; genusordningen;

  Sammanfattning : Men’s violence against women in intimate partner relationships is a comprehensive problem in society both in Sweden and in the world. Most of the violence occurs at home which makes it a well-hidden problem and the lack of knowledge about men´s violence against women in intimate partner relationships makes it difficult to tackle. LÄS MER

 4. 4. "Det kollektiva ansvaret" : En kvalitativ studie om statens förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Rebecca Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnojour; Könsrelaterat våld; Kvinnofridsbrott; Jämställdhet; Mansvåld;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to identify possible means to improve governmental measures to prevent intimate partner violence (IPV) perpetrated by men towards women. Qualitative interviews with nine non-governmental women shelters are conducted, as well as with a specialist within the field, with the aim of responding to the research’s purpose. LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte låta folk bo på gatan" : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor med boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ajsa Redzepi; [2018]
  Nyckelord :abused women; domestic violence; social workers; housing; scope of action discretion; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relationer; socialsekreterare socialarbetare; socialtjänsten; boende; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and understand how social workers in social services work with abused women in intimate partner relationships in order to accommodate housing and how they are limited in their efforts to arrange accommodation for these women. The study is conducted through semistructured interviews and I have interviewed six social workers which belongs to four equal municipalities around middle Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet “Intimate partner violence”.

Din email-adress: