Sökning: "“Intimt partnervåld”"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden “Intimt partnervåld”.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar om att ställa frågor om våldsutsatthet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Amanda Venemalm; [2016]
  Nyckelord :Kvinnor; Omvårdnad; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem och en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa. Hälso- och sjukvården möter ofta kvinnor som utsätts för våld av en manlig partner inom en relation. LÄS MER

 2. 2. Våld mot män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Juan José Cifuentes Escobar; Moa Svensson; [2016]
  Nyckelord :“Intimate partner violence”; intimate; partner; violence; men; gay; “Intimt partnervåld”; intimt; partner; våld; män; gay;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. LÄS MER

 3. 3. INTIMT PARTNERVÅLD OCH NEGATIVA HÄLSORISKER PÅ GRAVIDA KVINNOR, DERAS FOSTER OCH NYFÖDDA BARN- EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ilham Al Rifai; [2014]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; foster; spädbarn; kvinnor; graviditet; hälsoutfall; interventionsmetoder och riskfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: IPV är vanligt förekommande över hela världen bland gravida kvinnor. De negativa hälsokonsekvenserna till följd av IPV är många och kan leda till död. De ekonomiska och sociala kostnaderna till följd av IPV är extremt höga, därför är IPV ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem, som behöver förebyggas. LÄS MER

 4. 4. Interprofessionalitet i arbetet med mäns våld mot kvinnor : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Olsson; Stina Olsson; [2013]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; interprofessionell samverkan; myndigheter och organisationer; intimt partnervåld;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett komplext problem som har gått från att vara en enskild angelägenhet till ett samhällsproblem. Statliga utredningar och aktuell forskning visar att problemet berör flertalet myndigheter och organisationer vilket gör interprofessionell samverkan nödvändigt. LÄS MER

 5. 5. Intimt partnervåld.Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för upptäckandet och bemötandet av intimt partnervåld?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Jonsson; Linda Larsson; [2006-02-21]
  Nyckelord :Bemötande; Intimt partnervåld; Kunskap; Omvårdnad; Patient; Screening; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det har visats att i de flesta länder engagerar sig sällan läkare och sjuksköterskor i arbetet att upptäcka intimt partnervåld (IPV). Brist på kunskap, djupt sittande normer och attityder är troliga anledningar till detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet “Intimt partnervåld”.

Din email-adress: