Sökning: "“Intimt partnervåld”"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden “Intimt partnervåld”.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda kvinnor efter sexuella övergrepp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Ekman; Linnea Hermansson; [2018]
  Nyckelord :sexuella övergrepp; kvinnor; litteraturstudie; sjuksköterska; omvårdnad; intimt partnervåld;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp är ett brott mot mänskliga rättigheter. Trots det fortsätter antalet sexuella övergrepp att öka i samhället. Majoriteten av de som utsätts för denna typ av våld är unga kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar om att ställa frågor om våldsutsatthet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Amanda Venemalm; [2016]
  Nyckelord :Kvinnor; Omvårdnad; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem och en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa. Hälso- och sjukvården möter ofta kvinnor som utsätts för våld av en manlig partner inom en relation. LÄS MER

 3. 3. Vågar jag berätta? : Kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal efter att de utsatts för våld i en nära relation – En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Ågren; Cecilia Burland; [2016]
  Nyckelord :våld i nära relationer; kvinnor; vårdpersonal; upplevelse; intimt partnervåld; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vågar jag berätta? Kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal efter att de utsatts för våld i en nära relation – En litteraturstudie Abstrakt Bakgrund: Våld i nära relationer (IPV) är ett globalt problem som påverkar såväl individ som samhälle. Mörkertalet är stort. LÄS MER

 4. 4. Våld mot män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Juan José Cifuentes Escobar; Moa Svensson; [2016]
  Nyckelord :“Intimate partner violence”; intimate; partner; violence; men; gay; “Intimt partnervåld”; intimt; partner; våld; män; gay;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. LÄS MER

 5. 5. INTIMT PARTNERVÅLD OCH NEGATIVA HÄLSORISKER PÅ GRAVIDA KVINNOR, DERAS FOSTER OCH NYFÖDDA BARN- EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ilham Al Rifai; [2014]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; foster; spädbarn; kvinnor; graviditet; hälsoutfall; interventionsmetoder och riskfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: IPV är vanligt förekommande över hela världen bland gravida kvinnor. De negativa hälsokonsekvenserna till följd av IPV är många och kan leda till död. De ekonomiska och sociala kostnaderna till följd av IPV är extremt höga, därför är IPV ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem, som behöver förebyggas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet “Intimt partnervåld”.

Din email-adress: