Sökning: "”FN:s konvention om barnets rättigheter”"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

 1. 1. Implementering av barnkonventionens artikel 31 vid svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Gullö; [2017]
  Nyckelord :Implementation; the UNCRC; Article 31; Public Libraries; the Street-level bureucracy approach; implementering; barnkonventionen; artikel 31; folkbibliotek; närbyråkratperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta har genomförts genom en undersökning av implementering av barnkonventionens artikel 31 i barnverksamheten vid sex svenska folkbibliotek och av hur tre särskilda faktorer: handlingsfrihet, ansvarighet och resurser, som valts med utgångspunkt i närbyråkratperspektivet, påverkat implementeringen. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa och barnets rättigheter i vårdnadstvister : ”Se mig, hör mig!”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Amanda Friberg; Marta Danho; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadstvist; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; barnrätt;

  Sammanfattning : Barn saknar rättslig handlingsförmåga och kan således inte föra sin egen talan. Det blir därmed lagstiftarens uppgift att skydda och värna om barns rättigheter vid vårdnadstvister där föräldrarnas konflikt har en tendens att komma i första hand. LÄS MER

 3. 3. Återfall i brottslighet efter sluten ungdomsvård - En studie om hantering av unga lagförbrytare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; återfall; ungdomskriminalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recidivism has always been a common problem. Young people, who are convicted and subjected to closed institutional youth care detention (LSU) runs, due to their young age, a particularly high risk to reoffend. Swedish criminal statistics shows that as many as 60 percent relapse into crime within a year. LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstens ansvar för omedelbara omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Internationell Privaträtt; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att utreda socialtjänstens ansvar för omedelbara omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare. Socialtjänsten ansvarar för omedelbara omhändertaganden av barn med stöd av 6 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LÄS MER

 5. 5. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Nyckelord :barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

Din email-adress: