Sökning: "”FN:s konvention om barnets rättigheter”"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

 1. 1. Socialtjänstens ansvar för omedelbara omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Internationell Privaträtt; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att utreda socialtjänstens ansvar för omedelbara omhändertaganden av barn till utsatta EU-medborgare. Socialtjänsten ansvarar för omedelbara omhändertaganden av barn med stöd av 6 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LÄS MER

 2. 2. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Nyckelord :barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa i olika kulturella texter En studie om hur begreppet "barnets bästa " bör tolkas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och hur olika kulturella tolkningar av begreppet påverkar barnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Rebecca Rehn; [2016]
  Nyckelord :”Barnets bästa”; ”FN:s konvention om barnets rättigheter”; ”Implementering”; ”kultur”;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elever på tidig utvecklingsnivå och deras möjligheter till delaktighet genom eget beslutsfattande : En fokusgruppsstudie med tre olika yrkesgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Lindström; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; beslutsfattande; tidig utvecklingsnivå; kommunikation;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to examine how teachers, assistants and residential caregivers talks about the possibilities for student with intellectual and developmental disabilities to participate through decision-making. The study is qualitative and the metodological approach is focus group interviews with three professional. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen på lokal nivå : En kvalitativ studie om implementeringen av barnkonventionen i två svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Edit Asvelius; [2016]
  Nyckelord :Children’s rights policy; CRC; Convention on the Rights of the Child; Implementation; Municipal level; Public administration; Barnrättspolitik; Barnkonventionen; FN:s konvention om barnets rättigheter; Implementering; Kommunal nivå;

  Sammanfattning : The UN Committee on the Rights of the Child has repeatedly criticized Sweden for the differences regarding the implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) at the municipal level. Even so, studies show that there is a political will in the municipalities when it comes to realize the CRC. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

Din email-adress: