Sökning: "1177.se"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet 1177.se.

 1. 1. A Study on Manual and Automatic Evaluation Procedures and Production of Automatic Post-editing Rules for Persian Machine Translation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nasrin Mostofian; [2017]
  Nyckelord :machine translation; Persian; automatic post-editing;

  Sammanfattning : Evaluation of machine translation is an important step towards improving MT. One way to evaluate the output of MT is to focus on different types of errors occurring in the translation hypotheses, and to think of possible solutions to fix those errors. LÄS MER

 2. 2. Vårdat språk i vården? : En multimodal analys ur ett genusperspektiv av broschyrer från 1177.se

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Norman; [2013]
  Nyckelord :multimodal analys; kritisk diskursanalys; genus; intersektionalitet;

  Sammanfattning : I den här multimodala analysen som utgår från kritisk diskursanalys, undersöks fyra broschyrer från 1177.se ur ett genusperspektiv. Huvudsyftet med analysen är att undersöka hur kön framställs i informationsbroschyrer riktade till barn. LÄS MER

 3. 3. 1177.se- lokal implementering av nationell webbplats, E-hälsa ur två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Christian Nordén; [2013]
  Nyckelord :E-health; Implementering; förändringsarbete; organisation; kommunikation; webb; E-hälsa; 1177.se; communication; implementation theory; leadership; web;

  Sammanfattning : Organisationer förändras ständigt för att tillgodose interna och externa krav. Dessa förändringar påverkar organisationens medarbetare på olika sätt. I takt med teknikutveckling och en ökad användning av internet nyttjar allt fler organisationer webben som kommunikationskanal. LÄS MER

 4. 4. The PACT Analysis Framework. A case study of 1177.se

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Joakim Reinius; [2011]
  Nyckelord :1177.se; Interactive Health Care System; Interactive Design; PACT Analysis;

  Sammanfattning : In 2010 the new Swedish national system for health care 1177.se was launched in order for users to have one place where to find health care related information. The primary stakeholders of this system, which is online based, are the counties and regions of Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 1177.se.

Din email-adress: