Sökning: "1177.se"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet 1177.se.

 1. 1. Känsla eller symtom? : En kritisk diskursanalys av ångest- och depressionsrelaterade tillstånd på 1177.se

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Julia Lagerkvist; Maja Andersson; [2018]
  Nyckelord :mental illness; psychopathology; medicalization; social constructionism; critical discourse analysis; Fairclough; 1177 Vårdguiden; psykisk ohälsa; psykopatologi; medikalisering; socialkonstruktionism; kritisk diskursanalys; Fairclough; 1177 Vårdguiden;

  Sammanfattning : Med hjälp av kritisk diskursanalys har denna studie utforskat hur 1177 Vårdguiden på sin hemsida skriver om ångest- och depressionsrelaterade tillstånd. Syftet med studien är att utifrån tesen att institutioner och samhällskulturen i stort präglas av en patologisk syn på psykiskt lidande belysa, analysera och problematisera om, och i så fall hur, psykiskt lidande genom språkbruket konstrueras och reproduceras som något sjukt och icke önskvärt. LÄS MER

 2. 2. Attitudes among young adults towards health information seeking on the Internet : And their awareness and use of the Journalen in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gudrun Thorsteinsdottir; [2018]
  Nyckelord :Health information seeking; health information seeking behaviour; health information on the Web; electronic health record; Journalen; ;

  Sammanfattning : In this study health information seeking behaviour among young adults is investigated and attitudes toward available health information examined. Further, the electronic health record(EHR), ‘Journalen’, is investigated among young adults that use the health services in Sweden. LÄS MER

 3. 3. A Study on Manual and Automatic Evaluation Procedures and Production of Automatic Post-editing Rules for Persian Machine Translation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nasrin Mostofian; [2017]
  Nyckelord :machine translation; Persian; automatic post-editing;

  Sammanfattning : Evaluation of machine translation is an important step towards improving MT. One way to evaluate the output of MT is to focus on different types of errors occurring in the translation hypotheses, and to think of possible solutions to fix those errors. LÄS MER

 4. 4. Vårdat språk i vården? : En multimodal analys ur ett genusperspektiv av broschyrer från 1177.se

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Norman; [2013]
  Nyckelord :multimodal analys; kritisk diskursanalys; genus; intersektionalitet;

  Sammanfattning : I den här multimodala analysen som utgår från kritisk diskursanalys, undersöks fyra broschyrer från 1177.se ur ett genusperspektiv. Huvudsyftet med analysen är att undersöka hur kön framställs i informationsbroschyrer riktade till barn. LÄS MER

 5. 5. 1177.se- lokal implementering av nationell webbplats, E-hälsa ur två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Christian Nordén; [2013]
  Nyckelord :E-health; Implementering; förändringsarbete; organisation; kommunikation; webb; E-hälsa; 1177.se; communication; implementation theory; leadership; web;

  Sammanfattning : Organisationer förändras ständigt för att tillgodose interna och externa krav. Dessa förändringar påverkar organisationens medarbetare på olika sätt. I takt med teknikutveckling och en ökad användning av internet nyttjar allt fler organisationer webben som kommunikationskanal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 1177.se.

Din email-adress: