Sökning: "1800-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet 1800-tal.

 1. 1. Hyenan i kläder och ängeln i huset - två textanalytiska studier av kvinnlig ”galenskap” och ideal femininitet i Lady Audley’ s Secret och Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Lanngren; [2018-01-30]
  Nyckelord :galenskap; normer; 1800-tal; femininitet; Lady Audley’s Secret; Jane Eyre; kvalitativ innehållsanalys; analys av samförekomster; Simone de Beauvoir; ; Simone de Beauvoir; Judith Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av två textanalyser gjorda på de skönlitterära verken Lady Audley’s Secret och Jane Eyre. Syftet var att studera kvinnlig ”galenskap” under 1800-talets mitt och sedan se hur det kopplades samman med normer kring ideal femininitet. LÄS MER

 2. 2. Hovmålaren och konstnärsfursten : Representationer av konstnärsrollen i självporträtt av David Klöcker Ehrenstrahl och Anders Zorn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ida Clasén; [2018]
  Nyckelord :David Klöcker Ehrenstrahl; Anders Zorn; Michael Baxandall; Erving Goffman; konstnärsrollen; 1800-tal; 1600-tal; stormaktstiden; självporträtt;

  Sammanfattning :  Den här uppsatsen utgör en undersökning av konstnärsrollen som den representeras i ett urval av självporträtt av konstnärerna David Klöcker Ehrenstrahl och Ander Zorn. Utifrån Michael Baxandalls teorier om the Period Eye så belyses ett antal kulturella omständigheter och sociala förhållanden som kan ha påverkat de två konstnärernas självporträtt och hur det kan anses relatera till samtida föreställningar om konstnärsrollen. LÄS MER

 3. 3. Könsroller och genus i bildklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Grundström; Meitreya Sjöbergh; [2018]
  Nyckelord :Art; Art education; Bild; Bildundervisning; Genus; Grundskola; Gender; Jämställdhet; Klassrum; Kön; Könsroller; Sex;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa genus och könsrollers inflytande på bildämnet och dess undervisningen i skolor idag. Vi har undersökt hur könsroller och genus synliggörs i bildämnet historiskt sett och fram till idag samt hur kan vi på ett normkritiskt arbetssätt behandla könsroller och genus i dagens bildklassrum. LÄS MER

 4. 4. Han skall såsom lösdrifvare behandlas - En analys av 1885 års lösdriverilagstiftning och dess inverkan på kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar lösdriverilagen från 1885 som kom att vara ikraft fram till 1964 då den ersattes av asocialitetslagen. Syftet med uppsatsen är att belysa hur lösdriverilagen motiverades, utvecklades och tillämpades samt vilken inverkan lagen haft på kvinnor utifrån en teori om social kontroll. LÄS MER

 5. 5. Paul Gauguin och den koloniala blicken : En receptionsanalys av Paul Gauguins konst i Sverige år 1926 och 1970

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Miriam Ilorah; [2017]
  Nyckelord :Gauguin; Postkolonialteori; receptionsanalys;

  Sammanfattning : This study is about the reception of Paul Gauguin’s art in Sweden in 1926 and 1970. I chose these dates because of the exhibitions displaying Gauguin’s art in Stockholm then, as it is the reception in Sweden I’m concerned with. The reception will be examined by studying relevant material as exhibition catalogues and newspaper articles. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 1800-tal.

Din email-adress: