Sökning: "1800-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet 1800-tal.

 1. 1. Han skall såsom lösdrifvare behandlas - En analys av 1885 års lösdriverilagstiftning och dess inverkan på kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar lösdriverilagen från 1885 som kom att vara ikraft fram till 1964 då den ersattes av asocialitetslagen. Syftet med uppsatsen är att belysa hur lösdriverilagen motiverades, utvecklades och tillämpades samt vilken inverkan lagen haft på kvinnor utifrån en teori om social kontroll. LÄS MER

 2. 2. Åt de fattiga och orkeslösa : Fattigvården i Norra Råda socken mellan 1850 och 1905

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Stefan Hammar Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Fattigvård; Sverige; 1800-tal; kostnader;

  Sammanfattning : This study focuses on the poor relief in Norra Råda parish in central Sweden, between the years of 1850 – 1905. The main questions of the study is: 1) What types of poor relief was practised? 2) What where the costs of poor relief, and how did they impact the economy of the Parish? 3) How, when and why where the decisions taken that led to the building of the poorhouse in Myra, Norra Råda? The aim is to contribute to better understanding of the poor relief in Norra Råda parish in the second half of the 19th century. LÄS MER

 3. 3. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Vem har legat hos vem? : En källkritisk studie om nattfrieriet i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Angelica Svensson; [2017]
  Nyckelord :Nattfrieri; frierised; Dalarna; ungdomslag; ynglingalag; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Klassbaserade motsättningar i Egypten och Mubaraks fall-En fallstudie

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Zöller; Kristoffer Roos; [2017]
  Nyckelord :Demokratisering; Egypten; Mubarak; Klasstruktur; Historisk sociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras Egypten specifikt. Syftet är att ta reda på vilka klassbaserade motsättningar som fanns i Egypten som ledde fram till Mubaraks fall år 2011. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 1800-tal.

Din email-adress: