Sökning: "1800-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet 1800-tal.

 1. 1. Hyenan i kläder och ängeln i huset - två textanalytiska studier av kvinnlig ”galenskap” och ideal femininitet i Lady Audley’ s Secret och Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Lanngren; [2018-01-30]
  Nyckelord :galenskap; normer; 1800-tal; femininitet; Lady Audley’s Secret; Jane Eyre; kvalitativ innehållsanalys; analys av samförekomster; Simone de Beauvoir; ; Simone de Beauvoir; Judith Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av två textanalyser gjorda på de skönlitterära verken Lady Audley’s Secret och Jane Eyre. Syftet var att studera kvinnlig ”galenskap” under 1800-talets mitt och sedan se hur det kopplades samman med normer kring ideal femininitet. LÄS MER

 2. 2. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helen Strid Bozac; [2018]
  Nyckelord :1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Sammanfattning : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. LÄS MER

 3. 3. Från våta marker till våtmarker : en studie i våtmarkernas förändringar mellan tidigt 1800-tal och 2017 vid Ivösjön i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Pilbäck Max; Berglund Terese; [2018]
  Nyckelord :Historic wetlands; wetlands; wetlands restoration; historical maps; landscape sciences; Ivösjön; historiska våtmarker; våtmarker; våtmarksrestaurering; GIS; historiska kartor; dikningsföretag; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Våta marker utgjorde tillsammans med andra miljöer en variation i det historiska landskapet. När människor behövde den våta marken för odling betraktades den som ogynnsam och marken avvattnades. Endast 10 % av den ursprungliga våtmarksarealen finns idag kvar i Skåne. LÄS MER

 4. 4. Hovmålaren och konstnärsfursten : Representationer av konstnärsrollen i självporträtt av David Klöcker Ehrenstrahl och Anders Zorn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ida Clasén; [2018]
  Nyckelord :David Klöcker Ehrenstrahl; Anders Zorn; Michael Baxandall; Erving Goffman; konstnärsrollen; 1800-tal; 1600-tal; stormaktstiden; självporträtt;

  Sammanfattning :  Den här uppsatsen utgör en undersökning av konstnärsrollen som den representeras i ett urval av självporträtt av konstnärerna David Klöcker Ehrenstrahl och Ander Zorn. Utifrån Michael Baxandalls teorier om the Period Eye så belyses ett antal kulturella omständigheter och sociala förhållanden som kan ha påverkat de två konstnärernas självporträtt och hur det kan anses relatera till samtida föreställningar om konstnärsrollen. LÄS MER

 5. 5. Könsroller och genus i bildklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Grundström; Meitreya Sjöbergh; [2018]
  Nyckelord :Art; Art education; Bild; Bildundervisning; Genus; Grundskola; Gender; Jämställdhet; Klassrum; Kön; Könsroller; Sex;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa genus och könsrollers inflytande på bildämnet och dess undervisningen i skolor idag. Vi har undersökt hur könsroller och genus synliggörs i bildämnet historiskt sett och fram till idag samt hur kan vi på ett normkritiskt arbetssätt behandla könsroller och genus i dagens bildklassrum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 1800-tal.

Din email-adress: