Sökning: "1873"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet 1873.

 1. 1. Site localisation on bacterial surface proteins using super resolution imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Vibha Kumra; [2018]
  Nyckelord :super resolution imaging; STED; STORM; streptococcus pyogenes; M protein; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Several significant pathogenic bacteria exhibit surface proteins that bind human antibodies, preventing them from being recognized by the human immune system. These bacteria are thus protected from elimination and can survive in the host organism. LÄS MER

 2. 2. STADSINGENJÖREN Ett yrke speglat i S.E. Bengtsons liv och gärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2017-08-28]
  Nyckelord :City Engineer; Town planning; Conservation; Architecture; 1910s; Alingsås;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:9.... LÄS MER

 3. 3. Kröningsceremonier och demokratiseringen : Förändringen av svenska kröningsceremonier mellan 1772 och 1873

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Denise Öberg; [2017]
  Nyckelord :Kröningsceremonier; Ceremonier; Kungliga Ceremonier; Makt; Riksregalier; Regalier;

  Sammanfattning : This essay is a study of Swedish coronation ceremonies in the nineteenth century. The purpose is to answer questions about how coronations where used to demonstrate and legitimise power, and how these ceremonies where changed when the structure of power went through the dramatic changes of the nineteenth century. LÄS MER

 4. 4. Systerskap och ökat motstånd : En feministisk analys av litterära motståndsstrategier i Anne Charlotte Lefflers drama Skådespelerskan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Selldén; [2017]
  Nyckelord :feminism; gender contract; Leffler; norms; Skådespelerskan; sisterhood; strategies of resistance; feminism; genuskontrakt; Leffler; motståndsstrategier; normer; Skådespelerskan; systerskap;

  Sammanfattning : This thesis have identified strategies of resistance in Anne Charlotte Lefflers drama Skådespelerskan from year 1873. The main character Ester and the supporting character Agda continously challenges and breaks generally accepted patriarchal norms. LÄS MER

 5. 5. Av mig är du kommen och konstnär varde ditt namn : En studie om Mathilde Wigert-Österlund och psykisk ohälsa i konsten

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lundin; [2017]
  Nyckelord :Mathilde Wigert-Österlund; textile art; art and mental health; 20th century art; theory of practice; the artist as social construction; material culture;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the connection between an artists mental illness and his or her art and this was made with the artist Mathilde Wigert-Österlund (1873-1943) as an example. Wigert-Österlund was an artist who suffered from mental illness and was a patient at a mental institution during two periods throughout her life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 1873.

Din email-adress: