Sökning: "2009"

Visar resultat 1 - 5 av 18104 uppsatser innehållade ordet 2009.

 1. 1. PARTICIPATION IN MUNICIPAL ADULT EDUCATION IN SWEDEN Why and How is the Second Chance Taken?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Take; [2017-04-10]
  Nyckelord :Life history; adult education; participation; Bounded Agency Model; capability;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to explore and describe how and why adults who have not fulfilled the current upper secondary education level become adult students in Swedish upper secondary municipal education, Komvux. Under this aim, there are two research questions: 1) why and how the adults decide to study in Komvux and 2) if they experience any barriers to participate in Komvux, if so how they overcome them. LÄS MER

 2. 2. Det processuella rättsskyddet i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Om den enskildes tillträde till allmän förvaltningsdomstol.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tina Jiahlin; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen har beskrivits som samhällets yttersta skyddsnät. Förvaltningsdomstolarna i Sverige har som huvudsaklig uppgift att kontrollera att besluten inom den offentliga förvaltningen blir materiellt korrekta. LÄS MER

 3. 3. An Analysis on Swedish Students’ Ability to Estimate Their Own Proficiency in Kanji Production

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Benjamin Bergmann; [2017-01-27]
  Nyckelord :japanska; Japanese language; kanji; self-assessment; writing; intermediate;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish students’ self-estimation regarding the proficiency inwriting kanji characters. Various studies about Kanji exist, but investigations aboutwriting are still limited. In addition, the study analyzed the respondent incorrectanswers to see in which way they try to retrieve kanji characters. LÄS MER

 4. 4. “Våra vapen är pennor & böcker”: en kvalitativ studie om afghanska högstadieflickors uppfattningar av utveckling & frihet samt de bådas upplevda påverkan om flickorna istället vore pojkar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennny Fristrand; [2017-01-23]
  Nyckelord :utveckling; frihet; flickor; jämställdhet; Afghanistan; development; freedom; girls; equality;

  Sammanfattning : Development and freedom are two key concepts in global development studies. Thisthesis aims to research Afghan high school girls’ perceptions and experiences ofdevelopment and freedom. How these concepts are concretized through possibilitiesand limitations in their everyday life will answer the research problem. LÄS MER

 5. 5. Wastewater from a biodiesel plant: characterization of streams and suggestions for treatment options

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linnea Andersson; [2017]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Biodiesel is an important alternative to ordinary diesel when limiting the effects on the climate. However, the production path of biodiesel produces a wastewater with a high chemical oxygen demand (COD) and it needs to be cleaned. The aim of this study was to characterise biodiesel wastewater as well as to suggest treatment options. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 2009.

Din email-adress: