Sökning: "2009"

Visar resultat 1 - 5 av 18223 uppsatser innehållade ordet 2009.

 1. 1. "Man vänjer sig vid att torka blod" : En kvalitativ studie om det professionella arbetet med självskadebeteenden på HVB-verksamheter för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fredrika Nilsson; Kajsa Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugees; residential care; self-harm; professionals; competence; professional approach; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the work with self-harm within residential care homes for unaccompanied refugees. Furthermore, we wanted to determine how professionals look upon their own competence and the residential care’s ability concerning self-harm. LÄS MER

 2. 2. Formative for whom? : How formative assessment is used in the English Classroom of an upper secondary school in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Anne Taylor; [2017]
  Nyckelord :formative assessment; learner autonomy; feedback; metacognition; English Language Acquisition.;

  Sammanfattning : This study looks deeper into the concept of formative assessment. Formative assessment is described by Black and Wiliam (Developing the Theory of Formative Assessment, 2009) as being a process using tools. The mindset of formative assessment can be difficult to grasp. LÄS MER

 3. 3. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem för sjuksköterskor : - En studie på Hallands sjukhus Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexandra Gustafson; Annie Haby; [2017]
  Nyckelord :Belöningar; belöningssystem; sjuksköterskor; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Organisationer kan använda sig av belöningssystem i många olika syften, men i botten används det för att styra de anställdas beteenden. Det finns ingen optimal utformning av belöningssystem som passar alla organisationer därför är det viktigt att det situationsanpassas efter organisationen och människorna i den. LÄS MER

 5. 5. På jakt efter godkänt Om lärares förhållningssätt till betyg för elever i behov av stöd i matematik In Search of obtaining a passing Grade About Teachers' Approaches to grade Requirements for Students in Need of

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Rangstrand Hjort; [2017]
  Nyckelord :bedömning; betygskrav; elever i behov av stöd; lärarprofession; matematik;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på lärares upplevelser av och förhållningssätt till att undervisa elever som kämpar, men som inte alltid når ända fram till ett godkänt betyg. Lärare som arbetar i dessa grupper ser hur elever utvecklas och ibland gör väldiga framsteg, men ändå uppnår de inte de formella betygskraven. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 2009.

Din email-adress: