Sökning: "2009"

Visar resultat 1 - 5 av 18073 uppsatser innehållade ordet 2009.

 1. 1. An Analysis on Swedish Students’ Ability to Estimate Their Own Proficiency in Kanji Production

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Benjamin Bergmann; [2017-01-27]
  Nyckelord :japanska; Japanese language; kanji; self-assessment; writing; intermediate;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish students’ self-estimation regarding the proficiency inwriting kanji characters. Various studies about Kanji exist, but investigations aboutwriting are still limited. In addition, the study analyzed the respondent incorrectanswers to see in which way they try to retrieve kanji characters. LÄS MER

 2. 2. “Våra vapen är pennor & böcker”: en kvalitativ studie om afghanska högstadieflickors uppfattningar av utveckling & frihet samt de bådas upplevda påverkan om flickorna istället vore pojkar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennny Fristrand; [2017-01-23]
  Nyckelord :utveckling; frihet; flickor; jämställdhet; Afghanistan; development; freedom; girls; equality;

  Sammanfattning : Development and freedom are two key concepts in global development studies. Thisthesis aims to research Afghan high school girls’ perceptions and experiences ofdevelopment and freedom. How these concepts are concretized through possibilitiesand limitations in their everyday life will answer the research problem. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of emergency ordering policies at Syncron

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Niklas Jonsson Åberg; Staffan Theander; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of our research has been to identify what prevents Syncron fromimplementing a single item emergency ordering policy in their inventorymanagement system, GIM. Emergency ordering is defined here as the ability touse two supply sources, a normal one and a faster more expensive emergencysource. LÄS MER

 4. 4. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 5. 5. Translation strategies of H.P. Lovecraft’s neologisms into Japanese

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Jonathan Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Translation; Neologism; H.P. Lovecraft; Translation Strategy;

  Sammanfattning : The present study conducted to investigate the different strategies applied by two Japanese translators translating H.P. Lovecraft's neologisms. The neologisms for the study were collected from Clore's (2009) lexicon and analysed based on Newmark's (1988) twelve types of neologisms. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 2009.

Din email-adress: