Sökning: "3D computer graphics"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden 3D computer graphics.

 1. 1. Informationsbeteende i spelskapande : En fallstudie av Paradox Interactive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Martin Schlegel; [2017]
  Nyckelord :Historical games; archives; libraries; museums; information behaviour; information gathering; availability; in-formation sources; Historiska spel; arkiv; bibliotek; museer; informationsbeteende informationssökning; tillgänglighet; informa-tionskällor;

  Sammanfattning : This thesis focuses on Paradox Interactive's information seeking as a process in the construction of historical computer games. The study is collecting data through a series of interviews with two professional groups: Content designers and 3D graphics. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Different Spatial Anti Aliasing Techniques

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Victor Kesten; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Aliasing är en bieffekt som förekommer när man mäter olika signaler. Inom datorgrafik förekommer det när objekt blir renderade på skärmen och man kan då upptäcka tydliga ojämna och hackiga kanter. LÄS MER

 3. 3. Real-Time Persistent Mesh Painting with GPU Particle Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Andreas Larsson; [2017]
  Nyckelord :Real-time; Computer graphics; Mesh painting; Painting; GPU particle systems; Particles; Particle Systems; Screen space; Collisions; Particle Simulation;

  Sammanfattning : Particle systems are used to create visual effects in real-time applications such as computer games. However, emitted particles are often transient and do not leave a lasting impact on a 3D scene. LÄS MER

 4. 4. Exploring the potential use of augmented reality in medical education

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Pontus Orraryd; [2017]
  Nyckelord :Augmented Reality; Mixed Reality; Medical Education; Human Anatomy; Case study; Datateknik; Datateknik;

  Sammanfattning : Human anatomy is traditionally taught using textbooks and dissections. With the advent of computer graphics, using 3D applications have started to see much more use in medical educations around the world. LÄS MER

 5. 5. Recognizing Compound Facial Expressions of Virtual Characters in Augmented Reality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

  Författare :Juho Kastemaa; [2017]
  Nyckelord :Emotion; 3D; Facial Expressions; Context; HoloLens; Augmented Reality; Compound Emotions; Virtual Characters; Computer Graphics; Perception; Animation; Design;

  Sammanfattning : How is it possible to design virtual characters that can express different emotions such as compound emotions that are a mix of basic emotion expressions? Augmented reality (AR) can create engaging experiences for participants, and in recent years, virtual faces and virtual characters have become increasingly realistic and expressive, for example, when reducing costs using therapeutic applications. The validity of virtual expression has been shown in studies on desktop computers but less so in AR. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 3D computer graphics.

Din email-adress: