Sökning: "4 3 3"

Visar resultat 1 - 5 av 3894 uppsatser innehållade orden 4 3 3.

 1. 1. ACROSS THE POND AND BEYOND. A UK/US comparison of game localisation and literary translation from Japanese works

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Theo Gillberg; [2017-08-01]
  Nyckelord :japanska; Japanese; video games; localisation; foreignisation; domestication; translation studies; humour; names; role language;

  Sammanfattning : Critics of Venuti‘s foreignisation/domestication concept tend to focus on his vague definitionsof key terms or the limited viability of implementing his ideas in practice. However, fewquestion the premise of his perspective, i.e. linking domesticating translation practices to bothlinguistic and cultural dominance. LÄS MER

 2. 2. Friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner - En fallstudie av Västra Götalands län med utgångspunkt i riksdagens friluftsmål

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Simon Rasmussen; [2017-07-27]
  Nyckelord :friluftsliv; översiktsplaner; friluftsmål; naturturism; tillgänglighet; allemansrätten; landskap;

  Sammanfattning : Utifrån regeringens proposition om framtidens friluftsliv med syfte att ”stödjamänniskors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten ären grund för friluftslivet” har riksdagen formulerat 10 friluftsmål för att förverkligaden ambitionen. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur för den regionala samordningenoch vägledningen gentemot kommunerna när det gäller genomförandet av de friluftspolitiskamålen. LÄS MER

 3. 3. The Complexity and Returns of Structured Products

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alfred Kronlid; Christoffer Bengtsson; [2017-07-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. En utforskande studie om förhållandet på biljettmarknaden för musikevenemang i Sverige. - Bör andrahandsbolag (verkligen) begränsas?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Andreasson; Sofie Lifvendahl; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I rapporten används transaktionskostnadsteorin för att förstå förhållandet mellan första- ochandrahandsbolag på biljettmarknaden för musikevenemang i Sverige. För- och nackdelar medandrahandsförsäljning lyfts, och lagstiftning undersöks med syftet att undersöka hur en sådanbegränsning hade påverkat biljettmarknaden för musikevenemang i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstrukturens inverkan på det onoterade bolaget -En kartläggning av forsknings- och utvecklingsbolag samt partihandelsbolags syn på kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Davidsson; Niclas Hjertqvist; [2017-07-06]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; kassaflöde; onoterad; finansiering; informationsasymmetri; forskning och utveckling; partihandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla bolag kräver kapital för att finansiera sig och driva bolagets verksamhet. Detfinns dock skillnader i möjligheter och vägval för olika bolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 4 3 3.

Din email-adress: