Sökning: "4 3 3"

Visar resultat 1 - 5 av 3751 uppsatser innehållade orden 4 3 3.

 1. 1. Modersmålsundervisnings betydelse för tvåspråkiga elevers lärande i skolan en kvalitativ studie om tvåspråkiga elevers lärande och modersmåls påverkan i årkurs 5 -6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Zozan Abdulkarim; Hana Omar; [2017-02-15]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål och förstaspråk; identitet; andraspråk; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet bakom vår studie är att undersöka hur andraspråkiga elevers prestationer i skolämnen förknippas med och påverkas av deltagandet i modersmålsundervisning. Det vill säga hur eleverna delaktighet och arbete i det första språket påverkar elevernas prestationer, utveckling och eventuella förbättring av kunskaper i skolämnen. LÄS MER

 2. 2. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ PATIENTER & VÅRDGIVARE - Ett Resultat av det Vita Systemet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Thedéen; Timea Carlsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa rasism inom vården och dess strukturella och individuella påverkan påpatienten och vårdpersonalen.Bakgrund: Rasism och kolonialism i dåtid och nutid påverkar personers möjligheter i livet.De olika plan i samhället som rasismen visar sig på är starkt sammankopplade med normerom vithet. LÄS MER

 3. 3. The ontology of the Embodied Person View

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Alice Nordmark; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper I argue in favor of an account of personal identity based on the Embodied Person View (EP) advocated by Derek Parfit.1 The main focus is to evaluate how well this view fares as an account of personal ontology. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor som lider av dysmenorré. En intervjustudie på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Strandvi; Elina Ljungqvist; [2017-01-26]
  Nyckelord :dysmenorré; barnmorskor; erfarenhet; ungdomsmottagning; endometrios;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnormed dysmenorré på ungdomsmottagning.Bakgrund: Dysmenorré är ett symtom som kan härledas till sjukdomen endometrios.Forskning visar att det tar i genomsnitt tio år att fastställa diagnosen. LÄS MER

 5. 5. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 4 3 3.

Din email-adress: