Sökning: "4 3 3"

Visar resultat 1 - 5 av 3705 uppsatser innehållade orden 4 3 3.

 1. 1. An Orbit Control System for UWE-4 Using the High Fidelity Simulation Tool Orekit

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Pouyan Azari; [2017]
  Nyckelord :Orbital mechanics; astrodynamics; small satellites; orbit control;

  Sammanfattning : Cubesats are picosatellites that have a mass of less than 1.3kg and have a shape of acube. As a result of their low cost of development and launch, cubesats are gainingpopularity in industry and academia. These satellites are also a cost-efective way forspace technology demonstrations. LÄS MER

 2. 2. "karékla betyder stol på svenska..." : En studie om pedagogers arbete med språkutveckling hos tvåspråkiga barn i mångkulturella förskolor.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Margreth Brunell; Anette Gåredfelt; [2017]
  Nyckelord :Mångkulturell; tvåspråkighet; språkutveckling; enspråkighet; modersmål;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate teachers’ experiences of children’s language development in multicultural preschools. The study included the following research questions: 1.How do teachers work  in multicultural preschools to help children with their language development; 2. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Lemberg; Janis Nicmanis; [2017]
  Nyckelord :Vårdpersonal; livskvalitet; bemötande; stigmatisering; anpassning; kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Att leva med humant immunbristvirus kan innebära svårigheter för en individ. Det sociala nätverket drabbas, som kan innebära svårigheter i kontakt med anhöriga, vänner och vården. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om personersupplevelse av att leva med hiv. LÄS MER

 4. 4. Att vara lagom : En studie om nyblivna mödrars relation till den egna kroppen efter en graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sophie Aupeix Persson; Ellen Björnsson; [2017]
  Nyckelord :Ideal of thinness; body perception; postpartum period; objectification; normative femininity; Smalhetsideal; kroppsuppfattning; nyblivna mödrar; objektifiering; normativ femininitet;

  Sammanfattning : This study intends to gain understanding of how mothers in the two first years postpartum feel about and relate themselves to the ideal of thinness. The empirical material is based on new mothers’ perceptions and experiences. The data is collected through a qualitative method based on interviews. LÄS MER

 5. 5. The Best of Two Worlds - Understanding how global professional service firms balance global integration and local responsiveness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Walter; Gabriella Fries; [2017]
  Nyckelord :Professional service firms; Global integration; Local responsiveness; Insurance intermediary firms;

  Sammanfattning : In the wake of the knowledge economy, professional service firms (PSFs) have arisen and capitalized on knowledge, offering advanced expertise to their clients. With time, they have expanded across borders and several global PSFs are now among the world's largest companies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 4 3 3.

Din email-adress: