Sökning: "4 3 3"

Visar resultat 1 - 5 av 4125 uppsatser innehållade orden 4 3 3.

 1. 1. Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Mouchard; [2017-09-22]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SFI; läromedel; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Cost Management in the New Product Introduction Process of TruPrint 1000; A case-study of TRUMPF Maskin AB and its costs of Introducing New Additive Manufacturing Systems to the Swedish Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Odia Okhiria; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Ryttare och tränare om fysträning som komplement till ridsport - En intervju- och enkätstudie om ryttares och tränares inställning till fysträning och ryttares fysiska besvär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Klara Boije af Gennäs; [2017-08-28]
  Nyckelord :fysträning; ryttare; tränare; ridsport;

  Sammanfattning : Ridsporten i Sverige är stor både inom tävling och fritid. Sporten håller en halv miljon svenskaraktiva varav 90 % är kvinnor. Tidigare studier har undersökt krav på hästens fysik, men nubörjar det även göras fler studier på ryttarens fysik. LÄS MER

 4. 4. ACROSS THE POND AND BEYOND. A UK/US comparison of game localisation and literary translation from Japanese works

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Theo Gillberg; [2017-08-01]
  Nyckelord :japanska; Japanese; video games; localisation; foreignisation; domestication; translation studies; humour; names; role language;

  Sammanfattning : Critics of Venuti‘s foreignisation/domestication concept tend to focus on his vague definitionsof key terms or the limited viability of implementing his ideas in practice. However, fewquestion the premise of his perspective, i.e. linking domesticating translation practices to bothlinguistic and cultural dominance. LÄS MER

 5. 5. Friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner - En fallstudie av Västra Götalands län med utgångspunkt i riksdagens friluftsmål

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Simon Rasmussen; [2017-07-27]
  Nyckelord :friluftsliv; översiktsplaner; friluftsmål; naturturism; tillgänglighet; allemansrätten; landskap;

  Sammanfattning : Utifrån regeringens proposition om framtidens friluftsliv med syfte att ”stödjamänniskors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten ären grund för friluftslivet” har riksdagen formulerat 10 friluftsmål för att förverkligaden ambitionen. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur för den regionala samordningenoch vägledningen gentemot kommunerna när det gäller genomförandet av de friluftspolitiskamålen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 4 3 3.

Din email-adress: