Sökning: "5-årsscreening"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet 5-årsscreening.

  1. 1. Språkscreening vid 2,5 års ålder med Westerlunds 3-årsmetod

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Angelica Pennerdahl; [2015]
    Nyckelord :språkscreening; barn; barnhälsovårdsprogram; barnavårdscentral; screening; språkstörning; kommunikationsstörning; Westerlunds metod; 2; 5-årsscreening; 3-årsscreening; SLI; språkutveckling; grav språkstörning; måttlig språkstörning; logoped;

    Sammanfattning : To identify children at risk of developing a language disability, the majority of SwedishChild Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screeningwith 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’smethod. The National Board of Health and Welfare has published a new national childhealthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsalamunicipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 5-årsscreening.

Din email-adress: