Sökning: "7 §"

Visar resultat 1 - 5 av 6474 uppsatser innehållade orden 7 §.

 1. 1. SUBJECT-VERB AGREEMENT IN L2  LEARNER LANGUAGE    A study of compulsory school English in a Swedish context

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erik Johansson; [2018-10-18]
  Nyckelord :SLA; error analysis; learner language; concord;

  Sammanfattning : Abstract: learners of English produce subject-verb agreement errors in written productions. The study uses Error Analysis in order to collect, identify, describe, and finally, explain the occuring errors. LÄS MER

 2. 2. Group size and label framing: Experimental evidence on cooperative behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ronja Sundborg; [2018-10-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Effect of Professional Development and Self-efficacy on Teachers’ Job Satisfaction in Swedish Lower Secondary School

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Xin Liu; [2018-08-25]
  Nyckelord :Job satisfaction; ; Self-efficacy; Professional development; Constructive belief; Classroomdisciplinary climate;

  Sammanfattning : Aim: The intent of this study is to examine the effect of professional development and self-efficacy on job satisfaction of teachers who work at the lower secondary schools in Sweden. The second part of the study is to investigate the internal factors of teachers’ characteristics and external factors of school climate effect on job satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar kring skolmåltiden hos en grupp elever i årskurs 7

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jonna Karvinen; [2018-08-10]
  Nyckelord :tonåring; skollunch; matkultur; matvanor; social struktur;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram HPvt 2018Handledare: Christina BergExaminator: Daniel Arvidsson.... LÄS MER

 5. 5. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 7 §.

Din email-adress: