Sökning: "81 eg"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden 81 eg.

 1. 1. LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö : En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Cecilia Björkman Svanberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. LÄS MER

 2. 2. Näringsförbud som sanktion i konkurrensrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Enlund; [2013]
  Nyckelord :konkurrensrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den så kallade Moderniseringsreformen förändrade tillämpningen av de EG-rättsliga konkurrensreglerna radikalt. Huvudsyftet med hela modernise-ringsreformen har varit att utöka och stärka den effektiva tillämpningen av konkurrensreglerna. LÄS MER

 3. 3. A Directive’s Effect on Offset : Directive 2009/81/EC and its Effects on Offset Agreements in the Defence Sector

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Ann Sofie Silversved; Ebba Winqvist; [2011]
  Nyckelord :Offset; Directive 2009 81 EC; Offset agreements; defence sector; Offset; Motköp; Direktiv 2009 81 EG; Offset avtal; försvarssektorn;

  Sammanfattning : The public procurement of defence materiel was previously regulated in Directive 2004/18/EC but due to the special character of the defence market, a new Directive has been issued; Directive 2009/81/EC. The purpose of this Directive is to be better suited for the special features of the defence market. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av skadeståndssanktionen i EU:s konkurrensrätt – no guts no glory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Aarestrup Vind; [2010]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite the clear view of the European Commission (“the Commission”) and the European Court of Justice (“the ECJ”) that any citizen or business suffering harm following a breach of the EU competition rules - in particular Articles 101 and 102 of the Treaty of the Functioning of the European Market (TFEU) - should be able to obtain damages from the infringing party, to this date, damages have only rarely been awarded. The Commission has in other words, despite the best of intentions, still not managed to ensure an effective legal framework that allows for the injured party to be fully compensated for competition law infringements. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Franceska Paulina Leichert; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För många inom näringslivet är en företagsöverlåtelse en av livets viktigaste affärer. Det rör sig inte sällan om en komplicerad och tidskrävande process, där det gäller att inte enbart komma överens med sig själv, utan även med kollegor, kunder och leverantörer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet 81 eg.

Din email-adress: