Sökning: "ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 573 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 1. Kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla: effekten av ett interventionsprogram på självkänsla och depression

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Salarvan; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Låg självkänsla har associerats med bland annat depression och ADHD och är en vanligt förekommande sökorsak hos klienter som söker psykoterapi. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av Stärk din självkänsla, ett tio veckor långt interventionsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, på självkänsla och depression. LÄS MER

 2. 2. Jag vill sitta still : En studie om hur pedagoger bemöter och anpassar sin undervisning för elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Roger Lyxell; [2017]
  Nyckelord :koncentration; koncentrationssvårigheter; ADHD; inkludering; bemötande; specialpedagogiska perspektiv; kommorbiditet;

  Sammanfattning :  The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified. LÄS MER

 3. 3. "precis som du fast ändå alldeles olik" : En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Dannefalk; [2017]
  Nyckelord :Tjejer; flickforskning; ADHD; självbild; diagnoser; bloggar; avvikande;

  Sammanfattning : Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. LÄS MER

 4. 4. "En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Angelica Larsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; barn med ADHD; bilderbok; diskursanalys; förskollärare; identifikationsprocess; poststrukturalism; skola; visuell textanalys;

  Sammanfattning : Idag finns det många barn med ADHD som med sina särskilda egenskaper har svårt att identifiera sig med den vanligt förekommande litteraturen eftersom den sällan innefattar karaktärer med diagnoser. Bokläsningen är en central del i förskolans verksamhet och ska kunna ge barnen förutsättningar till att identifiera sig och känna samhörighet med böckernas olika karaktärer. LÄS MER

 5. 5. Genrepedagogik : Det kollegiala samarbetet och metodens gynnsamhet för alla elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linda Levander; [2017]
  Nyckelord :Vygotskij; Halliday; fenomenografi; det heterogena klassrummet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av lärares uppfattningar; om hur det är att arbeta medgenrepedagogik, det kollegiala samarbetets betydelse för metoden, samt om genrepedagogik gynnar allaelevers möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. Genrepedagogik vilar på tre ben, det förstaoch andra benet utgör genrepedagogikens teoretiska utgångspunkter; Vygotskijs teori om lärande ochHallidays teori om språk, som även är teoretiska utgångspunkter i den här studien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: