Sökning: "ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 1. Kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla: effekten av ett interventionsprogram på självkänsla och depression

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Salarvan; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Låg självkänsla har associerats med bland annat depression och ADHD och är en vanligt förekommande sökorsak hos klienter som söker psykoterapi. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av Stärk din självkänsla, ett tio veckor långt interventionsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, på självkänsla och depression. LÄS MER

 2. 2. Adhd på Instagram : En kvalitativ studie om användare med adhd och deras upplevelser på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Erika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Användarforskning; Instagram; adhd; Upplevelser; Behov; Motiv; Funktioner; ADHD; Uses and gratification; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelser ser ut hos personer som uttrycker sig om adhd på Instagram. De upplevelser som undersöks är hur kontoinnehavarna upplever att de kan få hjälp att hantera sin adhd-diagnos via Instagram. LÄS MER

 3. 3. Koncentrationssvårigheter, ADHD och att lära sig läsa och skriva : - Hur skapas gynnsamma lärsituationer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Andréa Eklund; [2017]
  Nyckelord :ADHD; koncentrationssvårigheter; läs- och skrivinlärning; dyslexi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur några lärare beskriver att de undervisar i läs- och skrivinlärning för elever med koncentrationssvårigheter eller ADHD. Undersökningen är gjord genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där jag fick ta del av fem klasslärares och en speciallärares erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Jag vill sitta still : En studie om hur pedagoger bemöter och anpassar sin undervisning för elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Roger Lyxell; [2017]
  Nyckelord :koncentration; koncentrationssvårigheter; ADHD; inkludering; bemötande; specialpedagogiska perspektiv; kommorbiditet;

  Sammanfattning :  The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med ADHD : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :ALVA LEVEAUX; LINA KJELLIN; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: