Sökning: "ADHD"

Visar resultat 1 - 5 av 600 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 1. Kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla: effekten av ett interventionsprogram på självkänsla och depression

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Salarvan; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Låg självkänsla har associerats med bland annat depression och ADHD och är en vanligt förekommande sökorsak hos klienter som söker psykoterapi. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av Stärk din självkänsla, ett tio veckor långt interventionsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, på självkänsla och depression. LÄS MER

 2. 2. Adhd på Instagram : En kvalitativ studie om användare med adhd och deras upplevelser på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Erika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Användarforskning; Instagram; adhd; Upplevelser; Behov; Motiv; Funktioner; ADHD; Uses and gratification; sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelser ser ut hos personer som uttrycker sig om adhd på Instagram. De upplevelser som undersöks är hur kontoinnehavarna upplever att de kan få hjälp att hantera sin adhd-diagnos via Instagram. LÄS MER

 3. 3. "precis som du fast ändå alldeles olik" : En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Dannefalk; [2017]
  Nyckelord :Tjejer; flickforskning; ADHD; självbild; diagnoser; bloggar; avvikande;

  Sammanfattning : Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. LÄS MER

 4. 4. Gamified layer for Google Classroom to improve the user experience and engagement of students with ADHD

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Luis Alejandro Hernández Rentería; [2017]
  Nyckelord :Gamification; ADHD; Learning Management System; Course Management Systems; Google Classroom;

  Sammanfattning : The implementation of a Course Management System into an educational institution oriented to students with learning disabilities such as ADHD,  represents a big challenge since these students experience persistent impairments in attention (or concentration) that impact negatively on their learning outcomes, engagement and motivation. It’s crucial to adapt and enhance these environments having in consideration the students’ special learning needs, in order to improve their user experience and engagement during their learning process. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi och svenskundervisning : Vuxna dyslektikers erfarenheter från grundskolans svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Vrachas; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; svenskundervisning; inkludering; individanpassning;

  Sammanfattning : Inledning Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olikasammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrånindividens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: