Sökning: "ADHD"

Visar resultat 11 - 15 av 678 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 11. Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande - En utgångspunkt i specialpedagogens skolutvecklingsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Monica Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Elever Lärande Metakognition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Karlsson, Monica (2018). Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag En specialpedagog ska aktivt arbeta med skolutveckling. LÄS MER

 2. 12. FÖRUTSÄGBARHETENS LOV OCH RUTINENS VÄLSIGNELSE : Examensarbete om möbeldesign för människor med psykisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Arna G Magnúsdóttir; [2018]
  Nyckelord :möbeldesign; autism; adhd; psykisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this exam project in furniture design is to investigate what special needs persons with neuropsychiatric disorders have – especially those with ADHD and autism – and how furniture design can be of aid, by designing a piece of furniture that can meet some of those needs. I have mainly based my reasonings on books about neuropsychiatric disorders, such as Hallberg and Hallberg (2015) and Hjelmquist (2006), who has interviewed adults with these diagnoses. LÄS MER

 3. 13. Hur bemöts ADHD i förskolan? : En kvalitativ studie ur förskolepersonalens perspektiv på bemötande av barn med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jelina Rolandsson Thomasdotter; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Förskola; Bemötande; Sociala situationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad insikt i hur personalen i förskolan ser på bemötande av barn med ADHD. Metoden som valdes för studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som genomförts med åtta verksamma pedagoger. Det teoretiska perspektiv som använts till analys och tolkning är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 14. Diagnosens kraft : En vetenskaplig essä om normalitet och avvikelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Celie Kronman; [2018]
  Nyckelord :Preschool; behavior; attitudes; deviant behavior; challenging children; ADHD; interpretations; neuropsychiatric disabilities; prejudices; Förskola; beteende; förhållningssätt; avvikande beteende; utmanande barn; ADHD; tolkningar; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; fördomar;

  Sammanfattning : The aim of this scientific essay is to illuminate perceptions and interpretations about children's deviant behavior and how it affects the educators attitudes towards these children. The starting point for the essay is two different self-perceived situations where I experienced that "deviant" behavior and behaviors that causes trouble, referred to as “trouble-making” behaviors, quickly and carelessly identifies as consequences of the neuropsychiatric disability ADHD. LÄS MER

 5. 15. "Då jag möter klienter dagligen med ADHD är det av vikt att känna till diagnosen" - En kvantitativ studie om socialsekreterares kunskaper och attityder om barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Larsson; Anna Knutsson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; knowledge; attitude; children; social worker; social problems.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the knowledge and attitude of social workers working with preliminary assessments and investigations regarding children aged 0-20 diagnosed with ADHD. The theoretical framework which has been used to analyze the open questions in our survey are profession theories. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: