Sökning: "ADHD"

Visar resultat 16 - 20 av 657 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 16. Arbetsterapeuters erfarenheter av kognitiva hjälpmedel som intervention för ungdomar med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Isaksson; Sofie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; attention deficit hyperactivity disorder; cognitive assistive technology; adolescents; Arbetsterapi; ADHD; kognitiva hjälpmedel; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar med ADHD kämpar inte bara med tonårsproblem utan har också kognitiva nedsättningar som kan påverka utförandet av vardagliga aktiviteter. Syftet med denna studie var att beskriva svenska arbetsterapeuters erfarenheter av kognitiva hjälpmedel som intervention för ungdomar med ADHD i åldern 13–18 år. LÄS MER

 2. 17. “Jag säger det bara när det verkligen behövs” : En intervjustudie om att hantera sin ADHD-diagnos i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Johannesson; Daniel Heikki; [2018]
  Nyckelord :ADHD; stigma; sociala sammanhang; diagnos; normer; hantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur individer med ADHD-diagnos hanterar sin diagnos i olika sociala sammanhang och därmed utöka den redan begränsade forskningen på hur individer med ADHD-diagnos själv upplever sin diagnos i en social kontext. Närmare bestämt ämnar studien att undersöka om individer med diagnosen upplever att de döljer sin diagnos. LÄS MER

 3. 18. Från rastlösa ben till brottsling? : En systematisk litteraturstudie om ADHD och kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eriksson; Hanna Wikås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; association; komorbiditet; utanförskap; normbrytande beteende;

  Sammanfattning : Avvikande beteende sett utifrån samhällets norm kan uttrycka sig på olika sätt och innebära konsekvenser för individen. För ungdomar med ADHD kan svårigheter med integrering i omgivningens strukturer och sociala arenor påverka dem i negativ bemärkelse. LÄS MER

 4. 19. "Jag kallar det för att inte följa med in i hissen” : En undersökande uppsats om arbetet med ADHD/ADD i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Brattström Gärder; Miran Amanj Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :ADHD; ADD; skola; samverkan; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Skolgången kan i många fall vara fylld av utmaningar för elever med ADHD och ADD. Detta är något som i vår tid utforskas mer och mer. Något som återstår att undersöka är hur arbetet med ADHD och ADD i skolan egentligen ser ut. LÄS MER

 5. 20. De dolda superkrafterna : En studie i barnlitteratur med fokus på funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zaynab Hamid; Astrid Gullström Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Aspergers syndrom; autism; barnlitteratur; dyslexi; funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionsvariation; högfungerande autism; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka huvudkaraktären har en funktionsvariation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: