Sökning: "ADHD"

Visar resultat 21 - 25 av 657 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 21. ”Alltså de är snälla, men inte för snälla” Om ADHD i skolan – två elevperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Plantin Ewe; [2018]
  Nyckelord :ADHD; phenomenology; relational competence; school; students’ experience;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide knowledge about how students with an ADHD diagnosis can experience their everyday life in school. The study is based on the assumption that teachers’ ability of developing professional pedagogical relationships are critical for how students experience themselves and their social- and pedagogical ability. LÄS MER

 2. 22. Psykosociala effekter för flickor med ADHD : En kunskapsöversikt av aktuell forskning utifrån ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sofie Lundström; Angelica Wiklund; [2018]
  Nyckelord :ADHD; girls; effects; symptoms; gender;

  Sammanfattning : Abstract According to previous findings girls tend to excel in school to hide and compensate for difficulties due to their ADHD diagnosis. Girls show a higher level of inattentive/introverted symptoms, whereas boys show higher levels of hyperactive symptoms. LÄS MER

 3. 23. Finding Corners : How can architecture help children concentrate better?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Tuulse; [2018]
  Nyckelord :school; NDD; ADHD; autism; Gotland; brick; cognitive design;

  Sammanfattning : Swedish legislation states that a school is required to make the necessary adjustments to include   all children, regardless of circumstances or disabilities. However there are no clear guidelines as to how these adjustments should be carried out in the physical environment when it comes to cognitive disabilities such as ADHD, Autism Spectrum Disorder or Language Disorders. LÄS MER

 4. 24. Mellanstadielärares beskrivningar av sitt arbete med elever som har diagnosen ADHD En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Tilda Luthman; [2018]
  Nyckelord :ADHD; exkludering; inkludering; likvärdighet; arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare berättar att de arbetar med elever med diagnosen ADHD. Vi avser även undersöka hur lärarna resonerar kring sina arbetssätt samt hur synen på inkludering eller exkludering av elever kan förstås. Barn med ADHD ökar i antal. LÄS MER

 5. 25. Individanpassad engelskundervisning i årskurs 1–3 : Med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cornelia Löfvall; [2018]
  Nyckelord :Individanpassad engelskundervisning; elever; särskilda behov; ADHD; autism; anpassningar; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Inledning: I den här studien har lärares tankar kring engelskundervisning i syfte att individanpassa den för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar undersökts. I Lgr11 (2011, rev. 2016, s. 8) redogörs för att undervisning ska anpassas efter varje individsbehov och förutsättningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: