Sökning: "ADHD"

Visar resultat 21 - 25 av 678 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 21. Ett projekt för eldsjälar? : Samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar som har problematisk skolfrånvaro, ettprofessionsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Vallin; Linda Hallén; [2018]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; skola; elevhälsa; problematisk skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; NPF; underlättande aspekter; försvårande aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER

 3. 23. Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Thorman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. LÄS MER

 4. 24. Hur kan skolpersonal arbeta för elever som fått diagnoserna ADHD och Autism?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Olausson; [2018]
  Nyckelord :salutogent perspektiv; central koherens; exekutiva funktioner; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är ett precisionsarbete att välja undervisningsmetoder och förhållningssätt som passar alla elever också elever med diagnoserna ADHD och autism. Syftet med den här studien är att undersöka vad föräldrar och pedagoger upplever som framgångsfaktorer i skolsituation, vad föräldrar och pedagoger upplever som svårigheter i skolsituation och vilka arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta skolsituationen för elever med diagnoserna. LÄS MER

 5. 25. Arbetsterapeuters erfarenheter av kognitiva hjälpmedel som intervention för ungdomar med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Isaksson; Sofie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; attention deficit hyperactivity disorder; cognitive assistive technology; adolescents; Arbetsterapi; ADHD; kognitiva hjälpmedel; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar med ADHD kämpar inte bara med tonårsproblem utan har också kognitiva nedsättningar som kan påverka utförandet av vardagliga aktiviteter. Syftet med denna studie var att beskriva svenska arbetsterapeuters erfarenheter av kognitiva hjälpmedel som intervention för ungdomar med ADHD i åldern 13–18 år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: