Sökning: "ADHD"

Visar resultat 6 - 10 av 678 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 6. Elever med diagnosen ADHD : Skolkuratorers erfarenheter av skolans arbete med en utsatt grupp

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Caroline Sandberg; Lovisa Wikvist; [2018]
  Nyckelord :ADHD; skolsocialt arbete; elevhälsoteam; skolkurator; samverka;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar som ges till barn med diagnosen ADHD i skolan, med fokus på skolkuratorernas skolsociala arbete. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som baserats på sex intervjuer. LÄS MER

 2. 7. Variations in Attention-deficit/hyperactivity disorder medication prescription rates during childhood depending on month of birth

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Previous studies have reported that there is a seasonal variation in the prevalence of Attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD) diagnosis and medication in among other North America and Europe. The reason for this has suggested being relative immaturity. LÄS MER

 3. 8. Inte bara barn : En kvalitativ självbiografistudie om vuxna personers upplevelser av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Brorsson; Camilla Takvam; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Lidande; Livsvärld; Självbiografi; Vuxna; Mening och sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom åren har ADHD varit huvudsakligen förknippat med barn. Det är först på senare år som ADHD har blivit en erkänd funktionsnedsättning även hos vuxna. LÄS MER

 4. 9. Experters syn på digital teknologi som stöd vid nedsatta exekutiva funktioner och stress – en grundad teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lars Östman; [2018]
  Nyckelord :assistive technology; stress; executive functio ning; assistiv teknologi; stress; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie utreder vad experter inom stressrelaterad utbrändhetanserär viktigafunktioner och viktiga egenskaperi användargränssnittet hos en artificiellt intelligent coach,när användarens aktivitetssvårigheter är orsakade av stress. Studien utreder ocksåom de funktioner och egenskaper som framhålls av stressexperterna kan generaliseras och användas av personer med andra kognitiva funktionsnedsättningar som har liknande aktivitetssvårigheter. LÄS MER

 5. 10. Att utveckla arbetsförmåga vid ADHD : Ett samspel mellan självkännedom och miljöfaktorer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Helena Heinås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; arbetsförmåga; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av sin egen arbetsförmåga. Studien genomfördes genom att intervjua personer med diagnosticerad ADHD. Totalt intervjuades 11 personer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: