Sökning: "ADHD"

Visar resultat 6 - 10 av 657 uppsatser innehållade ordet ADHD.

 1. 6. Diagnosens kraft : En vetenskaplig essä om normalitet och avvikelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Celie Kronman; [2018]
  Nyckelord :Preschool; behavior; attitudes; deviant behavior; challenging children; ADHD; interpretations; neuropsychiatric disabilities; prejudices; Förskola; beteende; förhållningssätt; avvikande beteende; utmanande barn; ADHD; tolkningar; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; fördomar;

  Sammanfattning : The aim of this scientific essay is to illuminate perceptions and interpretations about children's deviant behavior and how it affects the educators attitudes towards these children. The starting point for the essay is two different self-perceived situations where I experienced that "deviant" behavior and behaviors that causes trouble, referred to as “trouble-making” behaviors, quickly and carelessly identifies as consequences of the neuropsychiatric disability ADHD. LÄS MER

 2. 7. "Då jag möter klienter dagligen med ADHD är det av vikt att känna till diagnosen" - En kvantitativ studie om socialsekreterares kunskaper och attityder om barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Larsson; Anna Knutsson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; knowledge; attitude; children; social worker; social problems.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the knowledge and attitude of social workers working with preliminary assessments and investigations regarding children aged 0-20 diagnosed with ADHD. The theoretical framework which has been used to analyze the open questions in our survey are profession theories. LÄS MER

 3. 8. INGEN DIAGNOS- INGEN HJÄLP! : VUXNAS ERFARENHETER AV VÄNTAN PÅ ADHD-UTREDNING INOM PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kamari Hamid; Dany AL-QRANA; [2018]
  Nyckelord :adhd; vuxna; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som årligen söker vuxenpsykiatrin för utredning av ADHD har ökat de senaste 10 åren och det beräknas att upp emot 2.5% av den vuxna befolkningen är drabbade. Tidigare forskning visar att en icke diagnosticerad ADHD kan leda till lägre utbildningsnivå samt lägre inkomst. LÄS MER

 4. 9. Föräldrastrategier för att stödja en hållbar vardag för barn med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Disa Angbratt; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; Children; ADHD; parenthood; strategies; lifestyle balance
;

  Sammanfattning : The everyday life for children with ADHD is affected by problems regarding inattention, impulsivity and hyperactivity. Parenting a child with ADHD consists of increasing demands in everyday life, which gives greater risks for poor mental health amongst parents. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. : - En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sarah Stål; Linda Israelsson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; sleep; children; nurses; experience.; ADHD; sömn; barn; sjuksköterskor; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som leder till problem med koncentration, uppmärksamhet och reglering av aktivitetsnivån. Forskning visar att barn med ADHD i större utsträckning har problem med sömnen och har större risk att få besvär p.g.a. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ADHD.

Din email-adress: