Sökning: "AFFÄRSMÄSSIG"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet AFFÄRSMÄSSIG.

 1. 1. Koncernbidrag och frågan om värdeöverföring enligt ABL - med inriktning på affärsmässighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföring; koncern; koncernbidrag; affärshändelse; förmögenhetsminskning; affärsmässig karaktär; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about corporate law concept of value transfer. The focus is on covert value transfer within a concern. Covert value transfer is defined in the Swedish Companies Act in Chapter 17, 1st. 1st. LÄS MER

 2. 2. Revisorns oberoende : I förhållande till kommersialiseringen av revisorsprofessionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jeppsson; Charbel Altunkaynak; [2017]
  Nyckelord :Oberoende; kommersialisering; revisorns roll; revisorsprofession;

  Sammanfattning : Revisorns roll är något som med tiden kommit att utvecklats. Från att ha varit en profession där oberoendet är i fokus är det allt vanligare att stora revisionsbyråer också tillhandahåller annan affärsmässig rådgivning vid sidan av den traditionella granskningen. LÄS MER

 3. 3. Elektrisk lådcykel som tjänst : En konceptstudie

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Steenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis was done with the research group Green Leap at KTH. Green Leap is working for engaging design in sustainable development to act as a catalyst for change. LÄS MER

 4. 4. Nätteknisk och affärsmässig utvärdering av Vehicle-to-Home

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Sara Persson; Ellinor Forsström; [2017]
  Nyckelord :V2H; smart laddning; effektreducering; elnätsverksamhet; energitjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att ur ett nätteknisk- såväl som affärsmässigt perspektiv undersöka hur tekniken Vehicle-to-Home (V2H) kan jämna ut effekttoppar och minska belastningen i högt belastade lokalnät. Detta genom att låta elbilens batteri fungera som ett energilager med tvåvägskommunikation mellan bil och hushåll. LÄS MER

 5. 5. Lindholmens stadsutveckling - Strategiskt underlag för förvärv och förädling av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Magnus Claréus Wästlund; Lukas Wallmander; [2017]
  Nyckelord :områdesutveckling; fastighetsutveckling; fastighetsförvärv; fastighetsförädling; affärsstrategi; area development; property development; property acquisition; property refinement; business strategy;

  Sammanfattning : SAMMANDRA, Lindholmens stadsutveckling - Strategisk underlag för förvärv och förädling av kommersiella fastigheter är skrivet av Magnus Claréus Wästlund och Lukas Wallmander vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola. I samarbete med Platzer Fastigheter AB har författarna analyserat områdets utvecklingsmöjligheter, och utformat ett underlag för framtida fastighetsförvärv på Lindholmen samt ett förädlingsförslag av Platzers befintliga fastighet Lindholmen 30:2 på Lindholmspiren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFFÄRSMÄSSIG.

Din email-adress: