Sökning: "AFFÄRSMÄSSIG"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet AFFÄRSMÄSSIG.

 1. 1. Koncernbidrag och frågan om värdeöverföring enligt ABL - med inriktning på affärsmässighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföring; koncern; koncernbidrag; affärshändelse; förmögenhetsminskning; affärsmässig karaktär; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about corporate law concept of value transfer. The focus is on covert value transfer within a concern. Covert value transfer is defined in the Swedish Companies Act in Chapter 17, 1st. 1st. LÄS MER

 2. 2. Elektrisk lådcykel som tjänst : En konceptstudie

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Steenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis was done with the research group Green Leap at KTH. Green Leap is working for engaging design in sustainable development to act as a catalyst for change. LÄS MER

 3. 3. Svenska Entreprenadföretags Förändrade Roll En studie om strukturella och affärsmässiga utvecklingar i byggindustrin

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :William Akyol; Lars Jacobson; Joakim Larsson; Marcus Larsson; Sara Öberg; [2017]
  Nyckelord :Entreprenad; Tjänstemän; Yrkesarbetare; Underentreprenör; Kontraktering.;

  Sammanfattning : Sedan efterkrigstiden har byggsektorn präglats av omfattande strukturella och affärsmässiga utvecklingar. Det är essentiellt för branschens aktörer att förstå dessa och dagens rådande utvecklingar eftersom förändringar på branschnivå implicerar förändringar relaterade till kommersiellt betydande faktorer som arbetskraft och konkurrensförmåga. LÄS MER

 4. 4. Nätteknisk och affärsmässig utvärdering av Vehicle-to-Home

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Sara Persson; Ellinor Forsström; [2017]
  Nyckelord :V2H; smart laddning; effektreducering; elnätsverksamhet; energitjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att ur ett nätteknisk- såväl som affärsmässigt perspektiv undersöka hur tekniken Vehicle-to-Home (V2H) kan jämna ut effekttoppar och minska belastningen i högt belastade lokalnät. Detta genom att låta elbilens batteri fungera som ett energilager med tvåvägskommunikation mellan bil och hushåll. LÄS MER

 5. 5. Lindholmens stadsutveckling - Strategiskt underlag för förvärv och förädling av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Magnus Claréus Wästlund; Lukas Wallmander; [2017]
  Nyckelord :områdesutveckling; fastighetsutveckling; fastighetsförvärv; fastighetsförädling; affärsstrategi; area development; property development; property acquisition; property refinement; business strategy;

  Sammanfattning : SAMMANDRA, Lindholmens stadsutveckling - Strategisk underlag för förvärv och förädling av kommersiella fastigheter är skrivet av Magnus Claréus Wästlund och Lukas Wallmander vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola. I samarbete med Platzer Fastigheter AB har författarna analyserat områdets utvecklingsmöjligheter, och utformat ett underlag för framtida fastighetsförvärv på Lindholmen samt ett förädlingsförslag av Platzers befintliga fastighet Lindholmen 30:2 på Lindholmspiren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFFÄRSMÄSSIG.

Din email-adress: