Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 1. Korruption i Afrika : En studie om anti-korruptionsarbete och utvecklingsbistånd

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Claudia Cleopatra Botros; [2018]
  Nyckelord :Korruption; Anti-korruptionsarbete; Utvecklingsbistånd;

  Sammanfattning : Korruption är ett allvarligt problem som har många negativa effekter på samhällets olika sektorer, därför måste korruption i all dess form bekämpas. De länder som är mest drabbade av korruption är Somalia och Sydsudan. LÄS MER

 2. 2. Kan insatser mot malari även gynna utbildning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Therese Severed; Ida Ågestedt; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två insatsprogram utförda av WHO med mål att minska utbredningen av malaria har påverkat andelen barn inskrivna i offentlig grundskola i Sub-Sahara Afrika. Det första insatsprogrammet som studeras innebär att myggnät blir gratis och det andra programmet innebär att myggnät distribueras till samtliga åldersgrupper. LÄS MER

 3. 3. Climate Change in Kenya : a review of literature and evaluation of temperature and precipitation data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Marie Vigren Skogseid; [2017]
  Nyckelord :climate change; Kenya; East Africa; temperature trends; precipitation patterns; extreme weather; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The world is facing serious and complex impacts with regard to climate change. Natural and human settlements on all continents are affected, and the African continent is considered as one of the most vulnerable areas due to rapid urbanization growth and high dependency on rain-fed agriculture, amongst others. LÄS MER

 4. 4. Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin : Exempel från regionalgeografiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lars Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Regionaliseringar; Regioner; Afrika; Post-kolonialism; Karta; Islamofobi;

  Sammanfattning : Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential forfurther analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for their choice of what is being showed; what colours are being used; what objects represents reality and why they have characterized and regionalized the areas as they have. LÄS MER

 5. 5. Är etnicitet ett problem för konsocial demokrati i Afrika? : En studie av inbördeskriget i Burundi (1965 - 2015)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axelle Ukiza; [2017]
  Nyckelord :Konsocial demokrati; Etnicitet; Arusha överenskommelse och burundisk konstitution.;

  Sammanfattning : Min uppsats är en teorikonsumerande studie där fokus ligger på att identifiera problem för tillämpning av den konsociala demokratimodellen i Burundi på grund av svårighet att särskilja etniska grupper i landet. Jag har undersökt etnicitet ur tre olika teoretiska perspektiv: Essentialism, socialkonstruktionism och postkolonialism teori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: