Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 11 - 15 av 429 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 11. Den icke färgblinda staden : En kvalitativ studie om diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Josefin Säfström; [2018]
  Nyckelord :Diskriminering; Vardagsrasism; Afrofobi; Social exkludering; Bostadssegregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. LÄS MER

 2. 12. Cancerresistens hos den afrikanska nakenråttan (Heterocephalus glaber)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Öhlin; [2018]
  Nyckelord :nakenråtta; Heterocephalus glaber; fysiologi; cancer; tumör; neoplasi; cancerresistens;

  Sammanfattning : Nakenråttan (Heterocephalus glaber) är ett däggdjur som lever hela sitt liv under jord i eusociala kolonier i östra Afrika. Den är jordens mest långlivade gnagare med en maximal livslängd på över 30 år, vilket är häpnadsväckande i jämförelse med 4 år hos en mus i samma storlek. LÄS MER

 3. 13. Diskursernas kamp - Afrika söder om Sahara i kurslitteraturen på lärarutbildningen i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Weeks; [2018]
  Nyckelord :Postcolonialism; Eurocentrism; Africa; Subsaharan Africa; Discourse; Discourse analysis; Teacher studies; Afrika; Lärarutbildningen; Postkolonialism; Diskursanalys; Diskurs; World history; Världshistoria;

  Sammanfattning : The history teacher training program at Malmö University used to hold a course entitled World Histories, which focused giving the students a nuanced image of world history, in contrast to the one commonly known, which is shaped by colonial and eurocentric discourses. However, the literature in this course was not scrutinised to any extent, and the purpose of this study is therefore to find out whether the anti-eurocentric literature is also dominated by those same discourses by performing a critical discourse analysis of it. LÄS MER

 4. 14. Korruption i Afrika : En studie om anti-korruptionsarbete och utvecklingsbistånd

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Claudia Cleopatra Botros; [2018]
  Nyckelord :Korruption; Anti-korruptionsarbete; Utvecklingsbistånd;

  Sammanfattning : Korruption är ett allvarligt problem som har många negativa effekter på samhällets olika sektorer, därför måste korruption i all dess form bekämpas. De länder som är mest drabbade av korruption är Somalia och Sydsudan. LÄS MER

 5. 15. Förhållandet mellan FDI och CO2-tillväxt: Fallet för länder i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lovi Nordgren; Emma Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment; CO2 emission; Sub-Saharan Africa; Pollution Haven hypothesis; Pollution Halo hypothesis; Panel data analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the environmental impact of Foreign Direct Investment (FDI) in Sub-Saharan Africa. Over the last decades, increasing levels of environmental degradation have been recorded and Sub-Saharan Africa (SSA) is a region that is particularly vulnerable to these climatic changes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: