Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 16 - 20 av 440 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 16. El hombre blanco de piel negra : Los ideales y estructuras coloniales en Herencia de bindendee de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kolonialism; Postkolonialism; Ekvatorial Guinea; Fanon; Bhabha; färg; Colonial; poscolonial; Guinea Ecuatorial; Fanon; Bhabha; color;

  Sammanfattning : Vi bor i en postkolonial värld men de gamla strukturerna är fortfarande närmarande, speciellt på kontinenter som Afrika och i länder som Ekvatorial Guinea, en tidigare spansk koloni i Afrika. Syftet med vår studie är att analysera de koloniala idealen i romanen Herencia de bindendee av Trifonia Melibea Obono Ntutunu Obono med fokus på rasismen och hur författareb beskriver den postkoloniala situationen i Ekvatorial Afrika. LÄS MER

 2. 17. Living with Disability : A Literature Study and a Content Analysis of the Social Contexts of Women with Disabilities in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johanna Ekblom; Hanna-Sofia Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Disability; Women; Social disability theory; Intersectionality; Feminism; Abuse; Sexuality; Environment; Dependency; Sub-Sahara; Africa;

  Sammanfattning : Women with disabilities face multiple discrimination due to their gender and disability state. This is a literature study through the means of a content analysis of documents that explore the lives of women with disabilities in Sub-Saharan Africa. LÄS MER

 3. 18. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp i djursjukhusmiljö med fokus på hästsjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Jansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Resistens; Staphylococcus aureus; ; häst; klink djursjukhus;

  Sammanfattning : Resistens mot antibiotika är ett ökande problem i samhället idag och det drabbar inte bara människor och humansjukvården, utan även djursjukvården. Utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård går mot alltmer avancerade behandlingar och ingrepp som, liksom humansjukvården många gånger kräver antibiotika för att kunna genomföras. LÄS MER

 4. 19. Organisationers arbete med en Right Based Approach och kvinnors rättigheter i Södra, Västra och Östra Afrika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Right Based Approach; kvinnors rättigheter; Östra; Västra och Södra Afrika; organisationer; tolkning av rättigheter; normer; shrinking space; strategier; women´s rights; Eastern; Southern and Western Africa; Non-governmental organizations; interpretations of rights; norms; strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allt fler aktörer pekat på att utveckling och rättigheter är starkt sammankopplade och därmed börjat anamma olika former av en Right Based Approach(RBA) till utveckling. Brist på utveckling kan ha sin grund i diskriminering. En grupp som halkat efter och som är strukturellt underordnad är kvinnor. LÄS MER

 5. 20. Den icke färgblinda staden : En kvalitativ studie om diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Josefin Säfström; [2018]
  Nyckelord :Diskriminering; Vardagsrasism; Afrofobi; Social exkludering; Bostadssegregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: