Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 16 - 20 av 416 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 16. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 17. Landlocked : En kvantitativ studie om landsbundenhetens effekter påafrikanska nationers välstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadab Abraha; [2017]
  Nyckelord :Landsbundenhet; Afrika; BNP; FDI; infrastruktur; export; kolonial historia; utbildning; skatt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför afrikanska landsbundna nationer är fattigareän afrikanska icke-landsbundna nationer. Adam Smith konstaterade redan 1776 i sinbok ”Nationernas välstånd” att en nations geografiska position har en betydelse för hur aktivman eventuellt kommer bli i den globala handeln. LÄS MER

 3. 18. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Simon Johansson; Oscar Norberg; Jean-Claude Nzobonimpa; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsutveckling; Certifiering; Fallstudie; Tanzania; Agroforestry; Plan Vivo; Entreprenörskap;

  Sammanfattning : Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. LÄS MER

 4. 19. Utformning av kokenhet på solkokare : Designprojekt för den östafrikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hampus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Concept; concept development; product development; Africa; solar cooker; cooker; sun; design; design process; innovation; development; Koncept; konceptutveckling; produktutveckling; Afrika; solkokare; kokare; sol; design; designprocess; innovation; utveckling;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett samarbete mellan Hampus Nilsson och Joto Solutions, projektet är ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Studenten ska tillsammans med Joto Solutions utveckla kokenheten på deras solkokare. LÄS MER

 5. 20. ”Fought by two oppositions” : Om andebesättelse och rörelse mellan gränser i en kenyansk evangelisk församling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Sörman; [2017]
  Nyckelord :Kenya; Kibera; Luo; Spirit Possession; Witchcraft; Boundaries; Kenya; Kibera; Luo; Andebesättelse; Häxeri; Gränser;

  Sammanfattning : De praktiker och föreställningar som hör samma med den magiska verkligheten under etiketten ”witchcraft” verkar öka i popularitet i dagens Afrika. Medan vissa postmoderna antropologer har tolkat fenomenet som en kritisk kommentar mot moderniseringsprocesser är det troligt att föreställningen om den magiska verkligheten kan göra anspråk på fler uttryck än så. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: