Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 21 - 25 av 410 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 21. Effekten av Mobile Banking på sparande, en studie baserad på Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Lindberg; Johanna Persson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Mobile Banking; Sparande; Afrika söder om Sahara;

  Sammanfattning : Sparande kan generera tillväxt via investeringar, tillväxt kan i sin tur minska fattigdomen genom att fler människors ekonomiska situation höjs från fattigdomsgränsen. Därför är det intressant huruvida sparande kan öka när förutsättningarna för att spara utvecklas, genom de verktyg som den teknologiska utvecklingen medfört. LÄS MER

 2. 22. Leder mer bistånd till ökat humankapital i Afrika söder om Sahara? En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joakim Landén; Frida Winterås; [2016-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biståndets möjliga inverkan på ekonomisk tillväxt är ett omdiskuterat ämne i tidigare litteratur där det både finns studier som finner att bistånd har positiv inverkan på tillväxt och studier som hävdar att bistånd ej tenderar till att ha någon positiv effekt. Den här uppsatsen studerar om bistånd får önskad effekt på humankapitalet i regionen söder om Sahara-öknen och vi har använt oss av en modell med fasta effekter för att ta hänsyn till exempelvis ländernas geografiska läge. LÄS MER

 3. 23. När kunskap inte räcker. Kommunikationssvårigheter för somaliska flyktingkvinnor i mötet med den svenska mödrahälsovården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2016-01-22]
  Nyckelord :female refugees; communication; pregnancy care;

  Sammanfattning : Att arbeta med nykomna flyktingkvinnor ställer stora krav på barnmorskans kompetens. Språkbarriärer och kulturskillnader kan göra det svårt att nå kvinnan. Flyktingkvinnor och speciellt kvinnor från Afrika söder om Sahara har en högre andel komplicerade graviditeter och sämre perinatalt utfall i jämförelse med svenska kvinnor. LÄS MER

 4. 24. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elsie Diane Niyonkuru; [2016]
  Nyckelord :Albinism; coping; discrimination; health; sub-Sahara Africa; Albinism; coping; diskriminering; health; sub-Sahara Africa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. LÄS MER

 5. 25. "För 100 tusen år sedan fanns det människor som vi i Afrika" : En kritisk diskursanalys av en historielärobok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Löf; Matilda Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; education; history; values; othering; norm; Kritisk diskursanalys; läromedel; historia; värdegrund; andrafiering; norm;

  Sammanfattning : In an ever-changing society, what is considered normal is also changing. Gender issues, ethnical questions and groups of people that have not been considered "norm" in the past are now visible and present phenomena in our everyday lives. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: