Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 21 - 25 av 415 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 21. Schmallenberg virus among ruminants in the Gaza province, Mozambique

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Rystedt; [2017]
  Nyckelord :Schmallenberg virus; Simbu serogroup; ruminants; arbovirus; seroprevalence; cross reactivity; PCR; Mozambique; idisslare; seroprevalens; korsreaktion;

  Sammanfattning : Schmallenberg virus was discovered in North Rhine-Westphalia in Germany in 2011. The virus spread over most of Europe during the following years, including United Kingdom and the Nordic countries. Its origins are yet to be discovered. Schmallenberg virus belongs to the Simbu serogroup of the Bunyaviridae family, genus Orthobunyavirus. LÄS MER

 2. 22. Biolayer development in a slow sand filter in Ghana : Designing a filter that is benefiting the biolayer development under local conditions

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Hummerhielm; [2017]
  Nyckelord :slow sand filter; biolayer; development; långsamfilter; biofilm; utveckling;

  Sammanfattning : In 2015, the United nations presented the 17 Global Goals that would put an end to extreme poverty, inequality and climate change by 2030. One of these goals was clean water and sanitation. In 2015 1.8 billion people did not have access to clean water. LÄS MER

 3. 23. En bit Afrika i Sveriges television : Kritisk diskursanalys med postkoloniala perspektiv på tv-program om Afrika under tidsperioden 1960-1989

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ossandon Christian; Joakim Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Television; mediestudier; Postkolonial teori; kritisk diskursanalys; Europa; Afrika;

  Sammanfattning : I en statlig underökning uppdagas att medier kan producera tankegångar som förstärker de etniska orättvisorna i samhället. Medier kan producera innehåll som kan spåras tillbaka till kolonialismens idéer. Vi undersöker därför om Sveriges Television producerar eller reproducerar koloniala tankegångar i sina TV-program om Afrika. LÄS MER

 4. 24. Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden : En fallstudie över Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Viktor Liljequist; Jakob Willerström; [2017]
  Nyckelord :Integration; arbetsmarknad; regression; utrikes födda; arbetslöshet;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har varit betydande ända sedan andra världskriget och bidragit till Sveriges ekonomiska utveckling. Exempelvis har invandringen mildrat de demografiska utmaningar som Sverige står inför, men sedan början av 90-talet har stora skillnader i sysselsättning och arbetslöshet mellan den inrikes och utrikes födda befolkningen iakttagits. LÄS MER

 5. 25. Development of GNSS Guidelines for Cadastral Surveying in Botswana : Challenges and Potentials

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anton Henriksson; Elias Ekman; [2017]
  Nyckelord :GNSS; Cadastral Surveying; Cadastre; Guidelines; Botswana.;

  Sammanfattning : In recent years a Continuously Operating Reference Stations (CORS)-network of more than 50 reference stations (with more on the way) have been set up extending over the whole southern African country of Botswana. This has opened up for new and improved possibilities of implementing the Global Navigation Satellite System (GNSS) technique in surveying practice. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: