Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 6 - 10 av 416 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 6. Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin : Exempel från regionalgeografiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lars Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Regionaliseringar; Regioner; Afrika; Post-kolonialism; Karta; Islamofobi;

  Sammanfattning : Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential forfurther analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for their choice of what is being showed; what colours are being used; what objects represents reality and why they have characterized and regionalized the areas as they have. LÄS MER

 2. 7. Gender mainstreaming i sociala trygghetssystem : Sveriges internationella utvecklingsbistånd i Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charles Jeganeh; Antonio Bracamonte; [2017]
  Nyckelord :Social Protection Systems; Gender Mainstreaming; Gender Equality; Social Cash Transfers; Feminism; International Aid; Foreign Aid; SIDA; Ministry of Foreign Affairs; UNICEF; Empowerment; Extreme Poverty; Public Administration.; Sociala trygghetssystem; gender mainstreaming; jämställdhet; sociala kontantöverföringar; feminism; internationellt bistånd; Sida; Utrikesdepartementet; UNICEF; empowerment; extrem fattigdom; offentlig förvaltning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie om internationellt utvecklingsbistånd undersöker effekterna av gender mainstreaming i sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, med särskilt fokus på jämställdhet, kvinnors empowerment och biståndets effekter på familjeförhållanden. Studien lyfter fram en historisk bakgrund av gender mainstreaming i politiken, men även dagens internationella engagemang för att bekämpa den extrema fattigdomen. LÄS MER

 3. 8. Är etnicitet ett problem för konsocial demokrati i Afrika? : En studie av inbördeskriget i Burundi (1965 - 2015)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axelle Ukiza; [2017]
  Nyckelord :Konsocial demokrati; Etnicitet; Arusha överenskommelse och burundisk konstitution.;

  Sammanfattning : Min uppsats är en teorikonsumerande studie där fokus ligger på att identifiera problem för tillämpning av den konsociala demokratimodellen i Burundi på grund av svårighet att särskilja etniska grupper i landet. Jag har undersökt etnicitet ur tre olika teoretiska perspektiv: Essentialism, socialkonstruktionism och postkolonialism teori. LÄS MER

 4. 9. Volontärsresor : ett nytt uttryck för "white man's burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Vestrin; [2017]
  Nyckelord :altruism; postkolonialism; Volontärturism; socialdarwinism; motivationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volontärresor har blivit ett allt mer populärt sätt att resa och det finns numer organisationer som erbjuder mängder av projekt i flera prisklasser och som passar flera önskemål. I denna uppsats appliceras en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på fyra populära kommersiella volontärrese-organisationer med syftet att förstå hur projekten är utformade utifrån teorier om givande och motivationer till volontärresor samt att problematisera denna utformning utifrån Spivaks postkoloniala perspektiv på den internationella ”människorättsapparaten”. LÄS MER

 5. 10. Gastrointestinal nematodes in goats in small holder flock around Gaborone, Botswana

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tove Johansson; [2017]
  Nyckelord :nematodes; goats; anthelmintic resistance; Botswana;

  Sammanfattning : Small ruminants are of great importance in developing countries, where people rely on them for meat, milk and hides. In Botswana, as well as in other African countries, a major health and production problem is internal parasites, such as nematodes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AFRIKA.

Din email-adress: