Sökning: "ANNA AXELSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden ANNA AXELSSON.

 1. 1. Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Axelsson; [2016]
  Nyckelord :fågel; flygplan; fågelkollision; Trollhättan; Vänersborg; fiskmås; skata; kråka; kanadagås; skrämsel;

  Sammanfattning : Flygplatsområdens generella lämplighet för häckning och födosökande gör dem till attraktiva men riskfyllda platser för fåglar att uppehålla sig på. Kollisioner mellan flygplan och fåglar orsakar problem ur såväl ekologiskt som samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering inom socialt entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anna Antonsson; Nina Axelsson; Axel Kullander; Malin Pfister; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Nothing can be changed if the people don’t change" : Costa Rican registered nurses’ views and experiences of caring for patients with dengue fever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna-Karin Axelsson; Carolina Ekström; [2015]
  Nyckelord :dengue fever; Costa Rica; nursing; experience; view; prevention; education;

  Sammanfattning : Dengue fever has increased to the point where it has become a major international public health and economical problem, mainly in urban and semi-urban areas in tropical and subtropical regions. Worldwide 2,5 billion people live in regions where dengue can be transmitted and approximately 100 million people get infected yearly. LÄS MER

 4. 4. “Jag stickar i fantasin, det blir så fint då” - En kvalitativ studie om äldres delaktighet och livskvalitet på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Axelsson; Anna Hermansson; [2014-03-14]
  Nyckelord :äldreboende; äldre; delaktighet; livskvalitet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie har varit att studera sambandet mellan delaktighet och livskvalitéhos de äldre på ett äldreboende samt hur personal och ledning arbetar för att främjalivskvaliteten genom delaktighet.Frågeställningv Hur ser de äldre på sin delaktighet?v Hur ser de äldre på sin livskvalitet?v Hur ser personal och enhetschef på möjligheten i att främja de äldres livskvalitetgenom delaktighet?v Hur påverkas de äldres livskvalitet av deras möjlighet till delaktighet?Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med de äldre,personal samt enhetschef. LÄS MER

 5. 5. En diskursanalys av hemlöshetens politik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna-Karin Axelsson; Angelica Wadström; [2014]
  Nyckelord :Homeless; media; discourse analysis; social construction; hemlös; media; diskursanalys; social konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort med syfte att identifiera diskurser i medias framställning av hemlösheten och de hemlösa samt att se om dessa diskurser har någon ideologisk grund. Tidigare forskning har visat på två huvudgrupper av diskurser där individens ansvar respektive samhällets ansvar ställs mot varandra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ANNA AXELSSON.

Din email-adress: