Sökning: "ANNA"

Visar resultat 1 - 5 av 10631 uppsatser innehållade ordet ANNA.

 1. 1. Med tillit som resurs - En kvantitativ studie om tillitskapitalets betydelse för den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Holmbom; Ina Hyltegren; [2018-08-13]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; tillitskapital; socialt kapital; Flisbäck; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att belysa tillitskapitals betydelse för den psykiska hälsan i olika åldrar med bakgrund i ett individualistiskt samhälle. Frågeställningarna är: Finns det något samband mellan tillitskapital och psykisk hälsa? Ser sambandet annorlunda ut i olika åldersgrupper?Metod och material: Multipel regressionsanalys genomförs av sekundärdata om psykisk hälsa, arbete och relationer från Karolinska Institutet tillhandahållet av Svensk Nationell Datatjänst. LÄS MER

 2. 2. CONSIDERATIONS THAT NEEDS TO BE ADDRESSED WHEN IMPLEMENTING COPRODUCTION An investigation of enabling dimensions on real world cases within healthcare

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Alö; Julia Gustafsson; [2018-08-13]
  Nyckelord :co-production; healthcare; chronic diseases; eHealth; enabling dimensions;

  Sammanfattning : This study investigates what considerations that need to be addressed when implementing coproduction.Because of a growing demand for care, the healthcare sector was applied within this study,to investigate if co-production could become a complement to the traditional healthcare alternative. LÄS MER

 3. 3. Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Taipale; Anna Andréasson; [2018-08-10]
  Nyckelord :Läroplan; digital kompetens; digitalisering; Bernstein; pedagogic device; läroplansteori; intervju; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Highly inspiring with a competence deficit – A qualitative study of three schools in Göteborg and their prerequisites to implement the revised curriculum regarding digital competence.... LÄS MER

 4. 4. Lyssna & härma. Min väg in i den turkiska-ottomanska musiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Malmström; [2018-07-27]
  Nyckelord :Folkmusik; Världsmusik; Klarinett; Turkisk musik; Ottomansk musik;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen beskriver jag min process kring att lära mig turkisk-ottomansk musik. Mina huvudsakliga metoder i inlärningsprocessen har varit icke-analytisk/analytisk lyssning och plankning. Jag beskriver hur dessa två metoder har kompletterat varandra i min process. LÄS MER

 5. 5. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ANNA.

Din email-adress: