Sökning: "AROMATERAPI"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet AROMATERAPI.

 1. 1. Koloskopi: En obehaglig upplevelse – En litteraturöversikt om interventioners effekt på oro och smärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Ungerfält; Miriam Sünder; [2017-02-13]
  Nyckelord :Koloskopi; Intervention; Patientupplevelser; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: En koloskopi innebär för många patienter en obehaglig upplevelse. Patienterbeskriver bristfällig information och kommunikation samt oro och smärta som negativafaktorer som påverkar upplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Wallgren; Elinor Olsson; [2017]
  Nyckelord :Aromatherapy; Cancer; Massage; Symptom relief; Touch; Aromaterapi; Cancer; Beröring; Massage; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom. Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dess anhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt och psykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatika och strålning. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska interventioner för att minska preoperativ ångest hos vuxna patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Izabela Lazzaro; [2017]
  Nyckelord :Preoperative anxiety; Preoperative care; Nursing interventions; Non-pharmacological interventions; Preoperativ ångest; Preoperativ vård; Omvårdnadsåtgärder; Icke-farmakologiska interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att preoperativ ångest utgör ett vanligt förekommande problem hos patienter som skall genomgå kirurgi. Flera studier visade att den kan leda till olika postoperativa komplikationer. Det är sjuksköterskans ansvar att både identifiera och åtgärda ångest inför ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Gulseren Tasci; Tetyana Schönning; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; BPSD; non-pharmacological interventions; effect; Alzheimers sjukdom; BPSD; icke-farmakologiska metoder; effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen avdemenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas ökakraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta avbeteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation,depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar,rastlöshet och apati. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Patricia Mathisson; Jennifer Rodensjö; [2016]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Slutenvård; Sömn;

  Sammanfattning : BakgrundPatienters sömn inom slutenvården kan påverkas av störningsmoment. Störningsmoment kan exempelvis vara emotionella faktorer såsom smärta, oro, ångest, otrygghet och stress. Även miljöfaktorer såsom störande ljud i form av alarm och telefoner, personal, patienter och behandlingar kan vara faktorer som stör sömnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet AROMATERAPI.

Din email-adress: