Sökning: "Abercrombie Fitch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Abercrombie Fitch.

 1. 1. Sinnesmarknadsföring- Kan man se, lukta, känna eller lyssna sig till en bra affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ksenia Mariboe; Sam Mirson; [2012]
  Nyckelord :sinnesmarknadsföring; konsumtion; varumärke; konsumentbeteende; klädbranschen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ studie i ämnet sinnesmarknadsföring genom en jämförelse mellan två varumärken i klädbranschen, Abercrombie & Fitch och COS. Vi har jämfört företagen baserat på den teori som finns i ämnet sinnesmarknadsföring och använt företagen som exempel för olika marknadsföringsstrategier och val av segmentering... LÄS MER

 2. 2. Ambience : Is Ambience in Swedish Clothing Retail Stores a Missed Opportunity?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Eric Bergqvist; Elina Sargezi; [2011]
  Nyckelord :Ambience; consumer behaviour; perception; attitude; experiential marketing; sensory marketing; emotional branding; sensory branding; retail atmospherics; ambient factors; Atmosfär; konsumentbeteende; uppfattning; attityd; upplevelsemarknadsföring; sinnesmarknadsföring; emotionell varumärkesbyggande; sensorisk sinnes varumärkesbyggande; detaljhandel atmosfär; omgivande faktorer;

  Sammanfattning : Background: Nowadays, customers tend to take product quality and positive brand image for granted, which makes the formation of a new marketing strategy even more vital. In an age characterized by information overload and lack of time, factors such as emotional, cognitive or symbolic values become increasingly valuable in marketing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Abercrombie Fitch.

Din email-adress: