Sökning: "Abstention"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Abstention.

 1. 1. Master’s Thesis: 30 higher education credits Programme: Master’s Programme in Political Science Date: 05/22/2018 Supervisor: Georgios Xezonakis, PhD Words: 15016 INDIVIDUAL HETEROGENEITY IN CORRUPTION VOTING How External Political Efficacy Shapes Electoral Responses to Corruption

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Valentin Daur; [2018-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corruption poses a serious challenge to democratic accountability as electoral punishment of corrupt incumbents remains limited and varies considerably across contexts. Moreover, the empirical evidence indicates that widespread corruption leads citizens to ‘exit’ options, such as abstention from the electoral process. LÄS MER

 2. 2. Youths participation in elections : A case study of the “born-free” generation in KwaZulu-Natal, South Africa and the abstention in election.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :South Africa;

  Sammanfattning : This research is based on a minor field study in KwaZulu-Natal, South Africa. The purpose of this research is to examine the born-free generation participation in elections in KwaZulu-Natal. The born-free generation is born after the apartheid ended in 1994 when the ANC and Nelson Mandela was elected. LÄS MER

 3. 3. Objektivitet, självständighet och Quickhet - En uppsats om förtroendet för åklagarrollen och åklagarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christofer Linder; [2016]
  Nyckelord :Objektivitetsplikt; Straffrätt; Åklagare; Åklagarprofession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag studerat hur förtroendet för åklagaren har påverkat åklagarrollen och åklagarprofessionen. Jag har i uppsatsen utgått ifrån ett utvecklingsperspektiv där jag dels har tittat på rättsutvecklingen i form av hur åklagaren har fått allt större befogenheter och behörighet och dels har tittat på hur åklagarprofessionen påverkats i form av legitimitet, auktoritet och autonomi. LÄS MER

 4. 4. Delinquency abstention: the importance of morality and peers

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alberto Chrysoulakis; [2013]
  Nyckelord :Abstention; Delinquency; Gender differences; Malmö Individual and Neighbourhood Developmental Study MINDS ; Morality; Peers;

  Sammanfattning : Kriminologisk forskning har sedan länge fokuserat på brottslighet och antisocialt beteende. Däremot har en mindre grupp individer genomgående uppgett att de aldrig ägnat sig åt antisocialt beteende och avstår således från brottslighet. LÄS MER

 5. 5. International Protection and the Sovereign Decision - A Geneology of the Responsibility to Protect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :RtoP; responsibility to protect; decisionism; Schmitt; bare life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the wake of the 2005 World Summit ratification of the responsibility to protect doctrine, the cases of Darfur and Syria have revealed the decisionary discretion of the collective international responsibility to protect inscribed within the doctrine. Through an engagement with the decisionist theory of Carl Schmitt and the work of Giorgio Agamben, this essay seeks to return the question of the decision regarding intervention under the responsibility to protect doctrine to its proper place as the functioning of power. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Abstention.

Din email-adress: