Sökning: "Abstention"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Abstention.

 1. 1. Youths participation in elections : A case study of the “born-free” generation in KwaZulu-Natal, South Africa and the abstention in election.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :South Africa;

  Sammanfattning : This research is based on a minor field study in KwaZulu-Natal, South Africa. The purpose of this research is to examine the born-free generation participation in elections in KwaZulu-Natal. The born-free generation is born after the apartheid ended in 1994 when the ANC and Nelson Mandela was elected. LÄS MER

 2. 2. Objektivitet, självständighet och Quickhet - En uppsats om förtroendet för åklagarrollen och åklagarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christofer Linder; [2016]
  Nyckelord :Objektivitetsplikt; Straffrätt; Åklagare; Åklagarprofession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag studerat hur förtroendet för åklagaren har påverkat åklagarrollen och åklagarprofessionen. Jag har i uppsatsen utgått ifrån ett utvecklingsperspektiv där jag dels har tittat på rättsutvecklingen i form av hur åklagaren har fått allt större befogenheter och behörighet och dels har tittat på hur åklagarprofessionen påverkats i form av legitimitet, auktoritet och autonomi. LÄS MER

 3. 3. Delinquency abstention: the importance of morality and peers

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alberto Chrysoulakis; [2013]
  Nyckelord :Abstention; Delinquency; Gender differences; Malmö Individual and Neighbourhood Developmental Study MINDS ; Morality; Peers;

  Sammanfattning : Kriminologisk forskning har sedan länge fokuserat på brottslighet och antisocialt beteende. Däremot har en mindre grupp individer genomgående uppgett att de aldrig ägnat sig åt antisocialt beteende och avstår således från brottslighet. LÄS MER

 4. 4. International Protection and the Sovereign Decision - A Geneology of the Responsibility to Protect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :RtoP; responsibility to protect; decisionism; Schmitt; bare life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the wake of the 2005 World Summit ratification of the responsibility to protect doctrine, the cases of Darfur and Syria have revealed the decisionary discretion of the collective international responsibility to protect inscribed within the doctrine. Through an engagement with the decisionist theory of Carl Schmitt and the work of Giorgio Agamben, this essay seeks to return the question of the decision regarding intervention under the responsibility to protect doctrine to its proper place as the functioning of power. LÄS MER

 5. 5. Medlingens betydelse vid beslut om åtalsunderlåtelse - En undersökning om medling vid brott avseende unga lagöverträdare och åklagares inställning till medling vid bedömningen av en eventuell åtalsunderlåtelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Deborah Dahan; [2012]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Straffrätt; Medling vid brott; Åtalsunderlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar medling vid brott, samt åtalsunderlåtelseinstitutet avseende unga lagöverträdare, som regleras i 17§ i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Mitt huvudsakliga syfte är att genom en kvalitativ undersökning försöka utröna i hur stor omfattning och på vilket sätt som medlingsinstitutet påverkar åklagarnas val att meddela åtalsunderlåtelse inom ramen för LUL:s bestämmelser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Abstention.

Din email-adress: