Sökning: "Abtin Hassani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Abtin Hassani.

  1. 1. Designing a fault tolerant and secure network core for inter-organization communication

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Abtin Hassani; [2015]
    Nyckelord :Inter-organizational communication network; IOCN; Inter-organization communication; IOC; Data center network; DCN; cascading firewalls; network security;

    Sammanfattning : Service providers which provide services within customers’ networks often deal with the issue of needing to use a large number of VPN accounts and RSA tokens to access customers’ networks. One service provider (SP) has solved this by setting up an inter-organizational communication network (IOCN) to facilitate access to customer places systems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Abtin Hassani.

Din email-adress: