Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 2. 2. Strategier som sjuksköterskan kan använda för god omvårdnad, trots språkbarriärer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :ERINA HRNJIC; MARIE NGUM; [2018]
  Nyckelord :KOMMUNIKATION; KVALITATIV; OMVÅRDNAD; PATIENTSÄKERHET; SJUKSKÖTERSKA; SPRÅKBARRIÄRER; TOLK;

  Sammanfattning : STRATEGIER SOM SJUKSKÖTERSKAN KAN ANVÄNDA FÖR GOD OMVÅRDNAD TROTS SPRÅKBARRIÄRER EN LITTERATURSTUDIE ERINA HRNJIC MARIE NGUM Hrnjic, E & Ngum, M. Strategier som sjuksköterska kan använda för god omvårdnad trots språkbarriärer. En litteraturstudie. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Governance and Economic Growth : - A Vector Autoregressive approach on the Frontiermarket

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Marcel Netzén Örn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Economic growth is a hot topic among economists around the world. The last century many parts of the world have faced an acceleration in the economic growth. However, that is not the case for all countries and today there is a large economic gap between the rich and poor countries. LÄS MER

 4. 4. Assessing the Economic Value of Implied Volatility Estimates

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johannes Ackermann; [2018]
  Nyckelord :implied volatility; option pricing; modern portfolio theory; GARCH; Markov switching models;

  Sammanfattning : This thesis studies the value of implied volatility estimates for portfolio allocation under the modern portfolio theory (MPT) framework introduced by Markowitz and compares the pricing performances of several common option pricing models. The thesis consists of two parts. LÄS MER

 5. 5. The outsourcing process in an R&D context - A Case Study at GKN Aerospace and Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vladimir Adzic; Daniel Ridley; [2017-10-27]
  Nyckelord :IOCM; NPD; OBA; Opportunism; Outsourcing; R D; SD; Trust; Uncertainty;

  Sammanfattning : Purpose: According to several researchers, outsourcing of R&D activities is on the rise. The outsourcing process in an R&D context differs from other traditional types of outsourcing since it often takes the shape of a project based nature and is therefore generally limited both in time and product quantity (test products, prototypes). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ad Hoc.

Din email-adress: