Sökning: "Adam Fast"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Adam Fast.

 1. 1. En musikproducents roll : En undersökning av en musikproducents roll i en musikproduktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Adam Lind; [2018]
  Nyckelord :musikproducent;

  Sammanfattning : Ordet musikproducent finns inte i den svenska akademins ordbok, vilket tyder på att en musikproducents roll inte heller finns fastställt någonstans i akademin. Detta är grunden till ämnet i detta examensarbete, just om att definiera en musikproducents roll, att dokumentera en sådan roll som är vitt spridd åt många olika håll inom en musikproduktion. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förena en paradox : En kvalitativ studie om hur relationer mellan stabilitet och förändring ter sig inom en organisation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Johansson; Victor Sundell; [2018]
  Nyckelord :Stability; Change; Innovation; Adaptability; Balance; Exploration; Exploitation; Stabilitet; Förändring; Innovation; Anpassningsförmåga; Balans; Experimentering; Exploatering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisationer och företag står inför flera utmaningar vad gäller anpassning till den snabba utveckling som sker i dagens samhälle. Det är vitalt för företag som befinner sig inom snabbföränderliga branscher att agera snabbt och effektivt för att ligga i framkant inom sitt specifika område. LÄS MER

 3. 3. Antenna Characterization with Autonomous UAV and Software Defined Radio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System; Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Lucas Wennerholm; Adam Alenius; [2018]
  Nyckelord :Signal processing; Software Defined Radio; antenna theory; radio; DSP; Signalbehandling; radio; antenner; antenn; antennteori; SDR; mjukvarudefinierad radio;

  Sammanfattning : A measurement equipment with the purpose of measuring the radiation pattern of antennas in the frequency interval 30-300 MHz was constructed. To perform the necessary measurements the equipment needs to be mounted on a UAV, a necessity that demands a low weight from the measurement equipment. LÄS MER

 4. 4. Fast, Interactive Soft-Body Animation A Real-Time Physics Engine using Position-Based Dynamics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ludvig PontusWestlund Gotby Patrick Eriksson AdamAndersson Ingemansson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Particle; Simulation; Physics; Position-Based Dynamics; Soft-body dynamics;

  Sammanfattning : Physics simulations for realistic computer graphics is a subject that has been aroundfor a long time. This paper covers the implementation of a framework calledPosition-Based Dynamics with the goal to simulate real-time soft-body dynamicsin an interactive setting. LÄS MER

 5. 5. Integration of fast charger stations - A technical investigation on grid connected high powerconverters and their filter solutions with focus on harmonicemissions and size reduction by utilising interleaved operation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Adam Hultin; Johan Wolgers; [2017]
  Nyckelord :interleaved operation; filter; converter; bus charger; harmonic filtering; active rectification;

  Sammanfattning : In this paper, measurements are performed on an operating 300 kW buscharger station. A description of how the charger is constructed is givenand the measurement results are presented. The efficiency of the chargerwas, at a 240 kW load level found to be around 95 %. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Adam Fast.

Din email-adress: