Sökning: "Adam Kaspersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Kaspersson.

  1. 1. Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Adam Kaspersson; [2017-12-18]
    Nyckelord :Läromedel; lärobok; digitala läromedel; IKT; lärare; synsätt; attityd;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Adam Kaspersson.

Din email-adress: