Sökning: "Adsorption"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet Adsorption.

 1. 1. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Per-Albin Norman; [2018]
  Nyckelord :Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Sammanfattning : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. LÄS MER

 2. 2. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 3. 3. Naturliga halter av metaller i sjöar och vattendrag med avseende på lokal geologi i Barseleområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jesper Moberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrundshalter för olika metaller i svenska sjöar och vattendrag stämmer inte alltid överens med geologin i lokala områden, som kan ha anrikats många gånger högre än beräknade halter i jordskorpan. Detta är fallet i Barseleområdet, norra Sverige där Agnico Eagle genomför undersökningsarbeten med fokus på guld. LÄS MER

 4. 4. Investigation of wear behavior of different sliding bearing materials in an alkaline environment

  Master-uppsats,

  Författare :Martina Ottosson; [2018]
  Nyckelord :wear; tribology; alkaline; sliding bearing;

  Sammanfattning : In sliding bearing wear is a very common problem and can be affected by several factors. The wear in a bearing can lead to total failure of the component and lower the lifetime. In a sliding bearing used in a machine in the pulp and paper industry large wear has been detected, but no clear evidence of what the wear depends on. LÄS MER

 5. 5. Arseniks löslighet i grundvattenakviferen i Hjältevad : Utvärdering med geokemisk modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Martina Fastlund; [2018]
  Nyckelord :arsenik; arsenit As[III]; arsenat As[V]; adsorption; ferrihydrit; kd-värden; laktester; mobilisering; oxiderande förhållanden; pH; redoxpotential; reducerande förhållanden;

  Sammanfattning : Excessive concentrations of arsenic in soil- and groundwater constitute a global issue. The spread of arsenic is due to both natural and anthropogenic effects in the environment. Historically, the anthropogenic emissions have originated from several different industrial sectors e.g. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Adsorption.

Din email-adress: