Sökning: "Adsorption"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Adsorption.

 1. 1. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 2. 2. Arseniks löslighet i grundvattenakviferen i Hjältevad : Utvärdering med geokemisk modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Martina Fastlund; [2018]
  Nyckelord :arsenik; arsenit As[III]; arsenat As[V]; adsorption; ferrihydrit; kd-värden; laktester; mobilisering; oxiderande förhållanden; pH; redoxpotential; reducerande förhållanden;

  Sammanfattning : Excessive concentrations of arsenic in soil- and groundwater constitute a global issue. The spread of arsenic is due to both natural and anthropogenic effects in the environment. Historically, the anthropogenic emissions have originated from several different industrial sectors e.g. LÄS MER

 3. 3. How ionized radicals bind to Ir(111) supported graphene

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :David Johansson; [2018]
  Nyckelord :Graphene; Radicals; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis radical adsorption onto Ir(111) supported graphene at room temperature is studied using scanning tunneling microscopy. The radicals were formed in by thermal cleavage of C2H4 molecules. LÄS MER

 4. 4. Kyla med värme : En jämförelsestudie med huvudfokus på fjärrvärmedriven kyla

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Eliasson; [2017]
  Nyckelord :heat driven cooling; absorption cooling; adsorption cooling; sorpive cooling; värmedriven kyla; absorptionskyla; adsorptionskyla; sorptiv kyla;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att värdera och jämföra ett antal utvalda kyltekniker, med huvudfokus på värmedriven kyla. Dels för en specifik befintlig byggnad men även en generell jämförelse som kan ligga till grund för andra projekt. Arbetet är utförti samarbete med ÅF i Borlänge. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of sustainability criteria for small-scale wastewater treatment facilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Edvard Nordenskjöld; [2017]
  Nyckelord :On-site sewage facilities; phosphorus; micropollutants; multi-criteria analysis; precipitation; adsorption; full-scale; wastewater treatment; Enskilda avlopp; fosfor; mikroföroreningar; multi-kriterie analys; utfällning; adsorption; fullskala; avloppsrening;

  Sammanfattning : There are about 700,000 on-site sewage facilities (OSSFs) in Sweden, almost a quarter of which amount only to septic tanks for sludge collection and removal, with no form of post-treatment. All these OSSFs contribute about 10 % of the total anthropogenic phosphorus (P) load from Swedish coasts to the Baltic Sea. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Adsorption.

Din email-adress: