Sökning: "Africa"

Visar resultat 1 - 5 av 1535 uppsatser innehållade ordet Africa.

 1. 1. POLITICAL WILL, NO FREE WILL? A Quantitative Analysis of the Influence of Contextual Factors on Leaders’ Political Will to Fight HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Plahusch; [2018-02-20]
  Nyckelord :political will; HIV AIDS; Africa; public policy; political economy;

  Sammanfattning : Political will has become a ‘silver bullet’ in political science to explain the outcomes of public policy reforms. While success is seen as proof of its existence, failure is regularly attributed to a lack of political will. LÄS MER

 2. 2. Apartheid als Metapher. Eine Korpusstudie deutscher Medientexte 1994-2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ninnie Månsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Apartheid; Metaphor; Historical analogies; Corpus;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Apartheid as a metaphor is used in German newspapers after the end of the apartheid era in South Africa. The essay proceeds from the linguistic field of Politolinguistik and is a corpus study of four German newspapers. LÄS MER

 3. 3. Dangerous elections : A study on electoral violence and clientelism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Erik Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Clientelism; election; violence; institution; elections; institutions; patronage; clients; conflict; institution; vote; peace; Africa; sub-Saharan; democracy; democratization; quantitative;

  Sammanfattning : Why do some elections spark violence whilst others do not? That is a question that has gained increased interest from scholars during the last few years. However, because of the field’s relative novelty, and despite the vast literature on democratization and civil war, it is still a question that is not fully comprehended. LÄS MER

 4. 4. Registered Nurses’ Experiences of Malaria Prevention in the Republic of the Congo

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tilda Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Education; Malaria prevention; Nurse’s experiences; Republic of the Congo; Malariaprevention; Republiken Kongo; Sjuksköterskans erfarenheter; Undervisning;

  Sammanfattning : Background: In the Republic of the Congo, malaria is a major cause of death, in particular among children. Therefore, malaria prevention is of high priority. Registered nurses have an important role in illness prevention in sub-Saharan Africa, especially through education of the population. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Africa.

Din email-adress: